-Elimden u癟up gidecekmisin gibiydin.

-Beni tutan sen olmasan ben, giderdim.

Son valizi de bagaja yerletirip bagaj kap覺s覺n覺 kapatt覺 Kartal. Sava’a d繹nerek telkinde bulundu. “Yava s羹r, canlar覺m覺 ta覺yacaks覺n.”

Sava g繹z devirip arkada覺na b覺kk覺n bir ifade ile bakt覺. “Ehliyetimi yeni almad覺m Kartal. Ta覺yaca覺m da sadece senin can覺n deil. Benim de can覺m. Aylar 繹nce gel kardeimi Antalya’ya g繹t羹r diyen adam nerede? Senden baka kime g羹veneceim diyen kimdi? Sen, beni ne zaman kabulleneceksin?”

Bir elini arabaya yaslayan Kartal 癟arp覺k g羹l羹羹yle bakt覺. “Baya uzun s羹recek gibi Sava. Babam覺n g繹z羹ne girmek i癟in yapt覺覺n uslu evlat iyi damat pozlar覺n覺 da g繹rmedim sanma. Babam da g繹z羹n var deil mi?”

Sava’覺n dudak ucu havaland覺. “Ne sand覺n? Asude’nin babas覺 benim de babam olduuna g繹re ve adam覺n tek k覺z覺n覺 alaca覺ma g繹re 癟ok iyi bir damat olmak zorunday覺m. Beni sevecekler, 繹yle b繹yle deil hem de. Bir de bakm覺s覺n baban senden 癟ok bana ilgi g繹sterir olmu.”

Kartal da s覺r覺tt覺. “Avucunu yalars覺n. Benim de Efruze gibi bir kar覺m var. Babamla aram覺n d羹zelmesini en 癟ok ona bor癟luyum. O benim yerime t羹m sevgiyi veriyor. E haliyle de b繹yle bir geline sahip olduklar覺 i癟in beni seviyorlar.”

Sava kahkaha att覺. “Lan manyak g繹zden d羹m羹s羹n haberin yok. Ama hi癟 merak etme senin yerini zevkle dolduraca覺m.”

Bozulan Kartal elini yumruk yaparak Sava’a kald覺rd覺. Sava iki elini a癟arak ve g羹l羹mseyerek geriye 癟ekildi. “Tamam, sakin. aka.”

“akan覺 si…..”

“Abi!”

Asude’nin sesiyle ters ters Sava’a bak覺p elini indirdi. “Efendim abim?”

Asude bir abisine bir de Sava’a bak覺p y羹z羹n羹 buruturdu. “Ne oluyor?”

“Seni paylaam覺yorlar g繹r羹mcek, ne olacak baka.” Efruz da Asude’nin ard覺ndan yakla覺p durdu.

“Hi癟 alakas覺 yok,” dedi Sava. “Babam覺z覺 paylaam覺yoruz.”

“Baba m覺?” dedi Efruz. “Babam ne alaka?”

“Gel kar覺c覺覺m, sen izah et. Sava Bey babam覺n g繹zdesi olacakm覺, k覺z覺n覺 al覺yormu da en 癟ok onu sevmesi gerekiyormu.”

“Yok can覺m,” dedi Efruz. Asude b羹y羹yen g繹zlerle Efruz’a d繹n羹p bakt覺覺nda ka癟 tane delinin i癟inde olduunu say覺yordu.

Efruz yaklaarak kocas覺n覺n yan覺nda, Sava’覺n kar覺s覺nda durdu. “Senin akl覺n覺 al覺r覺m Sava. Efendi efendi klasik bir damat ol.” Sa癟覺n覺 elinin tersiyle geriye att覺. “Sipahi olarak kalacak olan benim. Bu aileyi ileriye ta覺yacak da benim. Babama g繹z koyarsan g繹zlerini oyar覺m senin.” Son s繹zleri gri g繹zlerini b羹y羹terek sarf etmiti.

Sava her zamanki ald覺rmaz tavr覺yla s覺r覺tt覺. “Sana serbest. Seninle aram覺zda k覺r覺覺r覺z.” Kad覺na g繹z k覺rpt覺. “Anlat覺k m覺?”

Y羹z羹nde g羹l羹c羹kler a癟an Efruz ba覺n覺 sallad覺. “Anlat覺k.”

“Bunlar normal deil abi.”

“G繹r羹yorum kardeim. Zannedersin biz 羹veyiz.”

Efruz kocas覺na d繹nd羹. “Nank繹rler sizi. Siz art覺k elsiniz onlara ve biz sizi ailede tutmaya 癟al覺覺yoruz.”

“Ama o benim anne ve babam nas覺l el oluyoruz?” dedi Kartal.

“ok basit,” dedi Asude. “Evlilikte aileyi birbirine balayan hep el dediiniz taraft覺r.”

Kartal k覺sa bir an d羹羹nd羹. Sava’覺n bile akl覺 kar覺m覺t覺. 襤ki adam da birbirine bak覺p dudak b羹kt羹. Ensar Bey ve Hatice Han覺m’覺n evden 癟覺k覺覺yla konu kapand覺. Cemile de elinde bir s羹rahi su ile yanlar覺na gelmiti.

Birka癟 g羹nl羹羹ne anne ve babas覺n覺n yan覺nda kalacak olan Asude, Selin’in d羹羹n羹 i癟in geri d繹necekti. Arka koltua ge癟erek yerini ald覺. Arabay覺 Sava kullanacakt覺 ve babas覺 varken onun yan覺na oturmazd覺. Sava da kendi yerini al覺p aynadan Asude’ye g繹z k覺rpt覺. G羹l羹mseyen g繹zleri sessiz ak senfonisinin her bir notas覺n覺 k覺z覺n g繹nl羹ne duyuruyordu. Asude sevdii adama bak覺p g羹l羹msemekle yetindi. Kap覺y覺 kapatmadan abisine ve yengesine d繹nd羹. “Beni 繹zleyin. Birka癟 g羹n sonra d繹neceim.”

“Sen 繹zlenmeyecek g繹r羹mce misin? Tabii ki 繹zleyeceim.”

Asude havadan bir 繹p羹c羹k yollad覺 Efruz’a. Kartal babas覺na bak覺p kalm覺t覺. “Yine geleceksin, deil mi?” dedi, 癟ocuk kadar masum, yalvaran ses tonuyla. On iki senedir evine ilk kez ac覺 bir ekilde gelmiti babas覺. Ama gelmiti. Ve Kartal bunun devam覺n覺 istiyordu. Efruz g繹zlerini bile k覺rpmadan baba olu izliyordu. Asl覺nda hepsi izliyordu.

Ensar Bey g羹l羹msedi. “Her zaman geleceim. Gelmediim zamanlara inat, hep geleceim.”

Kartal’覺n g羹l羹羹 imdi mutlu bir 癟ocuk gibiydi. Esiz ve huzurlu…

Gelinine bakt覺 g繹z ucuyla Ensar Bey. “K覺z覺m覺 yaln覺z b覺rakmam. Arada gelip yoklayaca覺m.”

Ger癟ek bir baban覺n iki duda覺ndan d繹k羹len s繹zler Efruz’un g繹zlerinin bulutlanmas覺na neden olurken Kartal g羹l羹msedi. Efruz’un kalbinde hep bir eksiklik kalacakt覺 babas覺ndan yana belki. Belki baba sevgisini ka癟 ya覺na gelirse gelsin arayacakt覺. Belki Ensar Bey gibi biriyle kar覺lamam覺 olsa umurunda olmayacakt覺 ama kar覺s覺nda esiz bir baba vard覺. Olu ve k覺z覺 i癟in yaayan bir adam… Bu, Efruz i癟in bir aray覺 gibiydi. Baban覺n ne olduunu Ensar Bey’de g繹r羹yordu.

Kay覺npederine minnetle sar覺ld覺. “Hep gel baba,” dedi, boum boum sesiyle. “Beni yaln覺z b覺rakma.”

“Hi癟 b覺rak覺r m覺y覺m k覺z覺m…” Ensar Bey geriye 癟ekilip ellerini Efruz’un iki omzuna yerletirdi. “Bu s覺r覺k seni 羹zerse bana bir telefon a癟, an覺nda gelir haddini bildiririm.”

“Yine g羹me gittik, iyi mi?” Kartal ortam覺n rengini her zaman ustaca deitirdii gibi yine yapm覺t覺. Sava’覺n kahkahas覺n覺 duyunca adama burun k覺v覺rd覺.

“Merak etme babac覺覺m. O beni 羹zerse ben onu havada iki tur takla att覺r覺r hesab覺n覺 al覺r覺m.”

Kartal alt duda覺n覺 羹st dileri aras覺na alarak ‘yand覺k’ dercesine ba覺n覺 sallad覺. Ensar Bey, Sava, Asude hatta Hatice Han覺m bile kahkaha atm覺t覺. Cemile de dudaklar覺n覺 birbirine bast覺rm覺 g羹l羹羹n羹 gizlemeye 癟al覺覺yordu.

“Hak ederse affetme!” dedi Ensar Bey.

Kolunu kar覺s覺n覺n omzuna dolad覺 ve giden arac覺n ard覺ndan bakt覺lar bir s羹re. Cemile suyu d繹k羹p eve doru giden patika yolu a覺yordu. “Kald覺k m覺 ba baa?” dedi Kartal. Efruz 繹nce Cemile’ye d繹nd羹. “Abla, 癟antamla 羹zerimi getirir misin?” dedi. Cemile, “Hemen,” diyerek yoluna devam ettiinde o da kocas覺na d繹nd羹.

“Sorma. 襤yi al覺m覺t覺m hani. Hai de kendi i癟in tuttuu dairede. Ne dediysem bizimle oturmas覺na ikna edemedim. Kesin Harun balta vurdu bu ie. Ba baa olacaklar sonu癟ta. Beni ne yaps覺n Hai. Asude’de de gitti. Selin yuvas覺n覺 kurmakla megul. H羹meysa bir hafta evden 癟覺kmayacakm覺, 癟ok yorulmu. Dilay da kendi evinde. Ne g羹zel maaile ya覺yorduk.”

“Yine gelirler, 羹z羹lme. Her zaman bizimle olamazlar. Herkesin kendine ait bir hayat覺 var t覺pk覺 biz gibi. Hem biz daha yeni evliyiz.”

Efruz ba覺n覺 kocas覺na 癟evirdi. “Aylar oldu nesi yeni.”

“O ge癟en aylar覺n hangisinde rahat y羹z羹 g繹rd羹k Efruz? Tatile 癟覺kmaya ne dersin?”

“覺kaca覺z zaten.”

Kartal duda覺n覺 b羹kt羹. “yle mi? Nereye?”

Efruz uzanarak adam覺n dudaklar覺na kendininkileri bast覺r覺p geriye 癟ekildi. “Avusturya.”

“Neden Avusturya?”

“Seninle 癟ok eleneceiz orada. Hani birka癟 g羹n 繹nce yapt覺覺m覺z anlama var ya. 襤stediim bu ite.”

G繹zleri Efruz’un 羹zerinde 羹rkek癟e gezindi adam覺n. “Senin dilinin at覺nda ne var? Avusturya’ya gitmek i癟in neden anlama yapal覺m ki? Sende baka bir ey var.”

Cemile yanlar覺nda, elinde 癟anta Efruz’un ince montuyla belirdi. Efruz 癟antas覺n覺 ve montunu al覺nca teekk羹r ederek kad覺n覺n gitmesini bekledi. Kocas覺 h璽l璽 onu izliyordu.

“Sen imdi holdinge git. Ben de doktora gidiyorum.”

“Ne doktoru?” Kartal’覺n kalar覺 癟at覺lm覺t覺. “Neyin var?”

“Bir eyim yok Kartal. Jinekoloa gideceim. En son ge癟en yaz gittim. Anne baba olmak istemiyor muyuz?”

“襤stiyoruz.” Kartal anlad覺覺n覺 ifade eden ba sallamas覺yla arac覺na bak覺p h璽l璽 cevaplanmam覺 sorular覺 bir an yine d羹羹nd羹.

“Ne g羹zel ite. Gidip muayene olaca覺m. Haz覺r m覺y覺m, deil miyim?”

“Tamam. Beni de haberdar edersin. Ama sen bir ey diyecektin. Ne yapaca覺z Avusturya’da?”

“Ha o mu? Sen artlara uyacaks覺n, ben de sana mini mini Kartallar douraca覺m.” Efruz haince g羹l羹msedi.

“Uymazsam?”

“O zaman benim keyfimi bekleyeceksin.”

“Ne kar覺t覺r覺yorsun sen?”

“Hi癟bir ey.”

“覺kar baklay覺 hadi.”

“Peki,” dedi Efruz. “Avrupa K繹pr羹s羹 (Europabr羹cke) orada seninle bir ey yapaca覺z.”

“Ne?” dedi adam merak覺 git gide katlan覺yordu.

Efruz uzanarak adam覺n kula覺na f覺s覺lday覺p geri 癟ekildi ve Kartal’覺n kalkan kalar覺n覺 keyifle izledi. Deien y羹z ifadesi ise kahkaha atmas覺na sebep oldu.

“Olmaz!”

“Olur. Bu, benim anne olmadan 繹nce,  tek ve 癟覺lg覺nl覺kta son isteim. Yapacaks覺n Kartal Sipahi.”

“Hay覺r!”

“Ah, tabii ki evet.”

                            

Efruz’un ne istediini duyduunda g繹zleri sonuna kadar a癟覺lm覺t覺. Sert癟e yutkunmu ve g繹zlerinin 繹n羹ne hayalini getirmiti. Bedeni batan aa覺 titrediinde ay覺l覺p kendine gelmiti. Efruz ona tatl覺 tatl覺 bak覺yordu evet, ama hep 繹yle bakmal覺yd覺. Kar覺s覺n覺n bu istei ona g繹re 癟ok… 癟ok u癟uk癟ayd覺.

Efruz ona atar yapmam覺 aksine az覺 kula覺nda dolan覺yordu ortalarda. Bu yeni Efruz, fazla m覺 tehlikeliydi… D羹nden beridir g羹l羹ms羹yor, 繹p羹yor ve etraf覺nda pervane oluyordu. “Hay覺rd覺r inAllah…” dedi, yata覺nda uzanm覺 Efruz’un yan覺na gelmesini bekliyordu. Ama kad覺n son yirmi dakikad覺r banyodan 癟覺kmam覺t覺.

“Efruz,” diye seslendi. Su sesi duymuyordu. Ses gelmeyince merak i癟inde bakmak i癟in dorulduunda kap覺 a癟覺ld覺. A癟覺lmasa m覺yd覺 yoksa?

“Efendim Kartal?”

Kad覺n覺 g繹ren g繹zleri 覺覺l 覺覺l parlad覺. Uzun, k繹m羹r karas覺 k覺v覺rc覺k sa癟lar覺 nemliydi kad覺n覺n. Islak k覺vr覺mlar beyaz teninde dans ediyordu adeta. O giydii minicik beyaz saten gecelik akl覺n覺 癟oktan al覺p g繹t羹rm羹t羹. G繹羹slerini neredeyse kapatmayan incecik kumatan g繹zlerini alam覺yordu. Al覺rsa ayet aa覺lara inecekti. G繹zlerinin aa覺lara inmesi gerektiini hissettik癟e kan覺 h覺zlan覺yordu. H覺zlanan kan覺na dur demeyecekti elbette. O, kad覺n覺yd覺. Halbuki 癟ok k覺sa olan gecelikte o k羹癟羹k y覺rtmac覺n ne ii olabilirdi ki? Gecelii kim tasarlam覺sa Kartal’覺n kalbine indirecekti.

Kocas覺na ald覺rmayan kad覺n banyodan ald覺覺 kremi eline bolca boca ederken y覺rtma癟l覺 baca覺n覺 yataa uzatt覺. Krem kutusunu yataa b覺rak覺p avu癟lar覺ndaki kremi bacaklar覺na s羹rmeye balad覺. “Ne oldu can覺m?” dedi Efruz, Kartal’a bakmadan. Bacaklar覺na itina ile yay覺yordu kremi.

“羹teceksin, sonra s羹rersin gelsene sen 繹yle yan覺ma.” Adam覺n y羹z羹nde a癟an ehvet 癟i癟eklerine kalar覺n覺 癟atarak kar覺l覺k verdi Efruz. “羹tmem merak etme sen. Evin i癟in hamam gibi. Hava da 癟ok souk deil zaten. Gayet iyiyim anlayaca覺n. Selin’in d羹羹n haz覺rl覺klar覺 癟ok yordu beni de kendime bakarak dinlemek istedim. Uyuyaca覺m imdi zaten.”

Ve adam覺n t羹m hayalleri sular alt覺nda kalan bat覺a d繹nd羹. Ve an覺nda keskin zekas覺 devreye girdi. Bilerek yap覺yordu. Efruz ona asla hay覺r demezdi. Bu oday覺 g繹sterdiinde s繹yledii s繹zleri hat覺rlad覺 Kartal.

“Seni bu odadan y繹neteceim.”

“Hakl覺s覺n Kuruni. Bende ne yorulmuum bug羹n sorma…”

Kocas覺n覺n akl覺ndan ge癟enleri okuyan Efruz’un duda覺n覺n ucu havaland覺 ve k羹stah癟a g羹l羹msedi. “Beni beni,” dedi. “Efruze’yi mi yiyorsun sen?”

“Sen benimle oynarken iyi ama…” Kartal’覺n da y羹z羹nde 癟arp覺k bir g羹l羹 belirdi.

Kremi s羹rmeyi b覺rak覺p, krem kutusunu baucundaki komodinin 羹zerine b覺rakt覺. I覺覺 temass覺z kapatt覺. Karanl覺a g繹m羹len odada yata覺na girdi. Yaklaan kad覺n覺n i癟 g覺c覺klay覺c覺 keskin kokusuyla i癟inden ve d覺覺ndan sesli bir ‘siktir’ dediini duydu Efruz.

“Ne oldu paam… yemiyor mu … seninki?”

Kartal ba覺n覺 aa覺 yukar覺 sallad覺. Efruz yan d繹nm羹t羹 ama hissediyordu. “Yer kar覺c覺覺m, sen can覺n覺 s覺kma. O dediin olmayacak. Beni kand覺ramad覺n.”

襤natt覺.

Ama Efruz kadar deildi.

“襤yi geceler Kara Prensim. 襤stersen sar覺lay覺m sana. Bu kadar da uzak yatmaya gerek yok.” Efruz kahkaha atmamak i癟in direnirken Kartal sinirden kendini sert癟e yataa b覺rakt覺.

“Yok, g羹zelim. B繹yle iyiyim. imdi ev de hamam gibi zaten. Yakmayay覺m seni de, kendimi de.”

Efruz dudaklar覺n覺 birbirine bast覺r覺p yast覺覺na yerleti. “Tamam, can覺m. pt羹m … atei y羹kselen … dudaklar覺ndan.”

“Efruz…” diye inledi adam.

“Peki.”

Efruz uykuya rahat癟a dalarken Kartal sessiz bir ‘of’ 癟ekti, iinin asla kolay olmad覺覺n覺 d羹羹n羹yordu. Kad覺n覺n d羹zenli nefeslerini  iittiinde yerinden kayarak Efruz’un ince beline dolad覺 kolunu. Kokusu 癟ok ak覺l al覺c覺yd覺 ama Efruz’un varl覺覺 kadar deildi. Uyuyan kad覺n覺n akl覺n覺 okumas覺n覺n imkans覺z olduunu bildiinden akl覺ndan ge癟enlere g羹l羹msedi.

‘Bakal覺m daha neler yapacaks覺n.’

Ertesi g羹n eve d繹nd羹羹nde kar覺s覺n覺 evde bulamam覺t覺 Kartal. Arad覺覺nda yolda olduunu 繹renmi, odas覺na 癟覺karak du al覺p rahatlamak istemiti. Hava 癟oktan kararm覺t覺. Saat 21;00’d覺. Selin’in d羹羹n haz覺rl覺klar覺 t羹m h覺zla devam ediyordu. Hafta sonuna ailece sade bir nikah ve k羹癟羹k bir partiyle ger癟ekleecekti.

Belinde havluyla banyodan 癟覺kan Kartal, elindeki k羹癟羹k havluyla sa癟lar覺n覺n nemini al覺yordu. Yata覺n 羹zerine serilmi renk renk k覺yafetleri g繹rd羹 ilk. Efruz gelmiti demek. Odan覺n i癟ine bak覺nmaya f覺rsat覺 olmadan konsolun 繹n羹nde oturmu sa癟lar覺n覺 toplayan kad覺n覺n覺 g繹rd羹.

S覺rt覺 kal癟alar覺 bitimine kadar a癟覺lm覺, sadece iplerin donatt覺覺 kad覺n, o muhteem sa癟lar覺 toplayarak omuzlar覺n覺 a癟覺kta b覺rak覺yordu.

“Merhaba hayat覺m,” dedi Efruz, kocas覺na oturduu yerden 癟evirdi bedenini. Ne zaman gelmiti de o 羹zerindeki varla yok aras覺 olan mor gecelii giymiti? Nutku tutulan Kartal kad覺na 繹ylece bak覺yordu.

“Az 繹nce geldim,” dedi Efruz, gri g繹zledi 覺覺l 覺覺ld覺. Eliyle bedenini iaret etti. T羹llerle ve satenle kapl覺 g繹羹sleriyle, incecik beli kuatan mor t羹l… ve o bacaklar覺 kapatmayan santimetreler…

“Efruz…” diye inledi Kartal, elinde havlu kollar覺 iki yan覺na d羹m羹t羹.

“G羹zel ama deil mi… Selin’e 癟eyiz bak覺yorduk bug羹n. Neler ald覺m neler… malum benim b繹yle haz覺rl覺klar覺m olmad覺覺 i癟in f覺rsat覺 ka癟覺rmak istemedim.” Kendine kara kara atelere d羹m羹 gibi bakan adama ald覺rmay覺p ayaa kalkt覺. “Hemen birini dedim, deneyeyim de akl覺mda kalaca覺na tenimde kals覺n dedim. Beenmedin mi?” Kocas覺n覺n dibine kadar girip elini adam覺n nemli g繹羹s kaslar覺nda gezdirdi. Kartal g繹zlerini kapatm覺 bu eziyetin bitmesini diliyordu.

“Belden aa覺 devam diyorsun, 繹yle mi kar覺c覺覺m?”

Efruz hafif癟e g羹lerek uzan覺p adam覺n adem elmas覺n覺 dudaklar覺n覺 bast覺rd覺. “Demiyorum, g繹steriyorum,” diye f覺s覺lday覺p Kartal’覺 z覺vanadan 癟覺kartmaya ramak kala geri 癟ekildi. “Sen ne diyorsun?”

“Hay覺r, diyorum.”

G繹zlerini tam tur odan覺n i癟inde gezdirip adam覺n belinde sar覺l覺 olan havluya dikti bak覺lar覺n覺. “O da ayn覺 fikirde mi, bakal覺m m覺?” Havlunun Kartal’覺 tutan kenarlar覺 gevediinde Kartal iki eliyle birden havluya as覺ld覺. Efruz kahkaha att覺. Yataa oturup adama aa覺dan bakt覺.

“Sen u癟mak m覺 istiyorsun?” dedi Kartal.

“Evet.”

“F羹ze gibi oda, ben u癟uray覺m seni. Dert ettiin eye bak g羹zelim.” Kad覺na bir ad覺m att覺覺nda ikinciyi atamad覺. “Efruz!!!” dedi sert bir sesle.

Efruz ayaa kalkarak adam覺n yan覺ndan ge癟ip banyo kap覺s覺n覺 a癟t覺覺nda Kartal kilitlendii yerden kurtulmutu. “Ah, Sipahi… benimle baa 癟覺kabilir misin sen?”

“Ne haddime,” diyen Kartal belindeki havludan kurtulduunda banyo kap覺s覺 kapan覺p kilitlenmiti. Kap覺ya bakarak g羹l羹msedi. “Bu iyiydi Efruz,” diye ba覺rd覺 kap覺ya. 襤癟eriden gelen bouk sesle kahkaha att覺.

“Biliyorum… daha iyisi garanti Kartal’覺m.”

Dedi Efruz ve dediini yapt覺. Akam yemeinden sonra odalar覺na 癟覺kt覺klar覺nda odak noktas覺n覺 deitirmek isteyen adam, kar覺s覺n覺n akl覺n覺 okuduu bilincinde, elindeki kitab覺 okumaya koyulmutu. Franz Kafka ‘D繹n羹羹m’ 癟evirmenin 繹n s繹z羹n羹 tek tek ve anlayarak ilerliyordu. Y覺llar 繹nce okumutu ve akl覺ndan pek 癟ok yeri silinmiti. Bu gece bitirebilirdi. Efruz banyodan yar覺 癟覺plak 癟覺kmam覺 olsayd覺.

‘Lanet k覺rm覺z覺…’ 襤癟 sesi k覺rm覺z覺ya lanetler ediyordu. ‘Kitaba bak Kartal, kitaba.’ 襤癟 sesi hi癟 durmuyordu.

“Bouna kendini yorma,” dedi Efruz.

Kartal kitaba i癟li i癟li bak覺p kapatt覺 ve ba ucuna  b覺rakt覺. Kad覺na d繹nd羹. “Yapma g羹zelim. Ben yapamam o dediini. Otuz be ya覺nda adam覺m. Kalbim dayanmaz.” Kalbinin dayanmad覺覺 bir baka eyde dolgun g繹羹sleri sarm覺 olan gecelikti. Alt覺ndaki tangay覺 g繹steren ince narin t羹l par癟as覺…

“Ben bilmem,” dedi Efruz, sa癟覺n覺 geriye savururken g繹羹sleri 繹ne 癟覺kt覺. “Ya ben ya da ben. Ne kadar erken o kadar iyi. Yoksa K覺l覺癟 senden 繹nce girecek gerdee.”

Kad覺na y覺k覺lm覺 gibi bakan kara g繹zlerin ac覺nas覺 durumuna kahkaha atmak istedi Efruz. “Ne diyorsun?” dedi g繹z k覺rparak.

“Ka癟 demitin?” dedi, pes etmeye balayan Kartal.

Elini havada sallad覺 Efruz. “Y羹z doksan.”

Y羹z羹n羹 en derinden buruturdu Kartal. “Yaayacak m覺y覺z? Ya 繹l羹rsem! Ya sana doyamadan 繹l羹rsem…”

Sol dizini k覺r覺p yataa bast覺rd覺 Efruz. Kocas覺na kollar覺n覺 uzatt覺覺nda Kartal da dorulup kad覺na sokuldu. Elleri kad覺n覺n s覺rt覺nda, varla yok aras覺 k覺rm覺z覺 t羹l羹n a癟覺k b覺rakt覺覺 tende gezinmeye balad覺. Siyah uzun sa癟lar覺n ellerine dokunular覺 i癟inde iflah olmaz h覺r癟覺n dalgalara neden oluyordu. “Sana kanat takar覺m yine de izin vermem. Allah bilir hem ne zaman 繹leceiz.”

“Allah bilir, bundan 羹phem yokta 繹yle de bir s繹z var Efruz; tedbir senin takdir Allah’覺n.”

Efruz tavana kald覺rd覺 g繹zlerini. Adam 癟ok hakl覺yd覺. “O halde umal覺m ki 繹yle bir ey olmas覺n. Ben olmayaca覺na eminim. Sen bana g羹venmiyor musun?”

“Elbette g羹veniyorum da…”

“Korkuyorsun.”

“Belli olmuyor mu? Tabii ki, evet.”

“ok belli oluyor. Ama yapaca覺z!”

Teslim bayra覺 癟ekti Kartal. Ba覺n覺 kad覺n覺n iki g繹s羹 aras覺ndaki bolua g繹md羹. Efruz adam覺n sa癟lar覺na ellerini dald覺r覺p sakinletirmeye 癟al覺t覺. “G繹z羹n羹 a癟 kapa bitmi olacak. Kara Kanatl覺 Karizmam…” dedi iveli sesiyle. Kartal olduu yerde g羹l羹msedi.

“Benim egosu tavan kocac覺覺m. Tavan demiken a癟sak m覺 u aynay覺?”

“襤in 癟ok zor olacak bu gece. 襤kna olmayan yerlerim s覺zl覺yor.”

Kahkaha att覺 Efruz. Kartal ba覺n覺 kald覺r覺p g羹len kad覺na bakt覺覺nda 繹mr羹n羹n mutlulukla doluyor olduunu her an g繹r羹yordu, ama baz覺 anlar Efruz varl覺覺n覺/kendini o kadar 癟ok belli ediyordu ki, Allah Kartal’a ac覺s覺nd覺. “Kumanda nerede?” diye sordu Kartal.

“Kumanda senin i癟in, benim ihtiyac覺m m覺 var?” Odan覺n kararan 覺覺klar覺yla yata覺n yanan k覺rm覺z覺 ledleri oday覺 癟oktan havaya sokmutu. Atein ger癟ek 癟ar覺覺m覺yd覺 odalar覺n覺n son hali. Ayna a癟覺lmaya balad覺覺nda ikisi de tavana bak覺yordu. A癟覺lma ilemi bittiinde ikisinde bak覺lar覺 birbirine indi.

“Haz覺r m覺s覺n?” dedi Kartal, tek ka覺 havada.

“Yapma, hay覺r!” diyerek adam覺n elinden kurtulmak istediinde bunu baaramad覺 ve asla engel olmak gibi bir harekete kalk覺mad覺. Ama i癟i yand覺 Efruz’un. Ne kadar da sevmiti oysa… keke Kartal 繹yle yapmasayd覺.

Alt覺ndaki tangan覺n onu tutan iplerinin kopma sesiyle g繹zledini devirdi Efruz. “ok ac覺mas覺zs覺n.”

“Senin kadar olamam,” dedi Kartal. “Bana iki g羹nd羹r ettiin eziyetlere s覺fat bulamad覺m.”

Efruz y羹z羹n羹 buruturdu ama adam覺n elleri k羹癟羹k par癟adan azad eden k覺s覺mlar覺nda kor gibi gezintiye 癟覺km覺t覺. Ve bir nefes al覺p verdiinde t羹l羹n de y覺rt覺lma sesiyle ba覺n覺 arkaya att覺. “Ben buna tam bin lira verdim. 襤sraf癟覺s覺n.”

Efruz’un bedeninden ald覺覺 t羹l par癟alar覺n覺 yere f覺rlat覺rken akl覺nda bin lira falan yoktu. Bir milyon dolar bile olsa umrunda deildi. Efruz’un 羹zerindeki her ey fazlal覺ktan ibaretti. Kad覺n覺 kuca覺na 癟ekip oturmas覺n覺 salarken, kara g繹zleri ehveti kuanm覺 d羹nya y覺k覺lsa Kartal’a alt覺ndan sa 癟覺kard覺. ok g羹癟l羹 hissediyordu kendini. “襤e yarad覺 m覺? Yarad覺. Ona ihtiyac覺n yok art覺k. Ama baka k覺rm覺z覺 gecelikler de isterim,” dedi Kartal. Ate k覺z覺l覺 odada kad覺n覺n beyaz teni alev gibi g繹r羹n羹yordu g繹z羹ne. Bakt覺k癟a bakas覺 geliyor, bakmak yetmiyor her bir zerresine izlerini b覺rakmak istiyordu ki, ilk hedefi kad覺n覺n bembeyaz gerdan覺na sokuldu.

Eli Efruz’un sa癟lar覺n覺 diplerinden s覺ms覺k覺 kavray覺p kad覺n覺n ba覺n覺 sert癟e geriye 癟ektiinde Efruz’un arzuyla harman olmu sesini kendine katmak istermi癟esine dudaklar覺na kapand覺. Efruz’un s覺rt覺n覺 yatakla buluturduunda kad覺na 羹stten, dilerini s覺karak bakt覺. Gri g繹zlerin i癟inde bile k覺z覺l g繹lgeler vard覺. Nas覺l sevmesindi Kartal, Efruz’u… Kad覺n adam覺 癟覺ra misali yak覺yordu her an. Zamans覺z ve mekans覺z…

“Y羹z doksan da neymi… Seni bin doksandan u癟uray覺m da g繹r.”

Efruz kahkaha atarken Kartal’覺n ti繹rt羹nden kurtulduunu g繹rd羹 en son. Sonras覺nda Kartal dediini misli misli ger癟ekletirmiti…

                                  

Bir hafta  sonra…

Avusturya…

“r unu!” Elindeki minik lastik tokay覺 kocas覺na uzatt覺. Kartal ona bakarken az sonra yapacaklar覺ndan vazge癟mesini umar gibiydi. “Kals覺n b繹yle.”

“Derli toplu dursun. Tepemde bir ormanla u癟amam. Hadi.” Tokay覺 bir kez daha adama uzatt覺. Kartal nefes b覺rak覺p tokay覺 ald覺 ve kar覺s覺n覺n arkas覺na ge癟ti. “rmeyi biliyorsun deil mi?” diye sordu Efruz.

“Biliyorum.”

“Ne g羹zel. Hadi bala.” Efruz halinden memnun, keyiflice g羹l羹ms羹yordu. Ama Kartal i癟in ayn覺 eyler asla s繹z konusu deildi. G繹s羹n羹 iirip boaltt覺. G繹z ucuyla aa覺ya bak覺p g繹zlerini yumdu bir ayak mesafesi yana kayd覺.

“Efruz.”

“Efendim.”

“Gel vazge癟elim kad覺n覺m. Ben burandan u癟amam.”

G繹z devirip adama d繹nd羹 Efruz. “Yapars覺n sen. Ben seninle u癟mak istiyorum. Yoksa tek ba覺ma da atlar覺m aa覺ya. Bunu seninle yaamak istiyorum.”

Kartal’覺n duda覺 kavislenip kalkarken surat覺ndaki g羹l羹羹n anlam覺n覺 biliyordu Efruz. “Akl覺ndan ge癟enleri kendine sakla.” 襤aret parma覺n覺 havaya kald覺r覺p adama sallad覺.

Kartal’覺n y羹z羹 burutu. “Bu u癟u hi癟 elenceli deil ama.”

Efruz ellerini beline b覺rak覺p g羹l羹msedi. “Bir kez denersen bir daha isteyeceksin ve o zaman da ben sana izin vermeyeceim.”

“Diyorsun?”

“Diyorum. Bu benim bilmem ka癟覺nc覺 atlay覺覺m. Saymad覺m. Son olacak olmas覺 羹z羹c羹 m羹, bilmiyorum. Bunu tekrar yukar覺 癟覺kt覺覺m覺zda d羹羹neceim.”

Kartal tekrar eilip aa覺ya bakt覺. “Ka癟 metre demitin?”

“Y羹z doksan hayat覺m. Devede kulak say覺l覺r.”

“Neden Bangee Jumping? Neden Rafting ya da Ralli deil? Aya覺m覺z yere bassa olmuyor mu?”

Efruz y羹z羹n羹 buruturup arkas覺n覺 d繹nd羹. “r art覺k. S覺ra bize gelecek imdi.”

aresizce elindeki tokaya bak覺p Efruz’un sa癟lar覺na parmaklar覺n覺 ge癟irip 繹rmeye balad覺. “Yere 癟ak覺lmay覺z deil mi?”

Yere 癟ak覺lan insanlar olduunu s繹ylerse Kartal’覺 asla ikna edemeyeceini bildii i癟in, “Hay覺r. Bal覺 olaca覺z. Neden 癟ak覺lal覺m…” dedi.

rme iini bitiren Kartal tokay覺 tak覺p kad覺n覺n kar覺s覺na ge癟ti. “襤nsan uradan atlarsa bir d羹羹n羹r, yere 癟ak覺l覺r m覺y覺m diye.”

Efruz iki elini adam覺n y羹z羹ne yerletirip dudaklara k羹癟羹k bir 繹p羹c羹k kondurdu. “Seninle 繹nce yaamak istiyorum, seni doyas覺ya yaamak… birlikte 繹leceksek bile umar覺m uzun y覺llar sonra olur.”

“Umar覺mlara kald覺k.”

Bedenlerine tak覺lan kemerlere g繹z att覺lar. 襤kisinin aya覺na ayn覺 halat tak覺lm覺t覺 ve Kartal i癟in en deheti buydu. Onlar覺 haz覺rlayan adam ne yapmalar覺 gerektiine dair son s繹zlerini sarf ediyordu.

“Birbirinize sar覺l覺n,” dedi adam.

Adama bakan Efruz g繹zlerini kocas覺na 癟evirdi. “Sar覺l.”

“Tabii ki sar覺laca覺m. Bu manyak 繹l羹m oyununda bile sensiz oynamam.” Kollar覺n覺 iki yana a癟an adama kahkaha atarak sar覺ld覺. Korkunun Efruz’a bir fayda etmeyeceine kanaat eden Kartal da art覺k yaayaca覺 heyecana verdi kendini. Efruz’un kahkahas覺na kendininkini kar覺t覺rd覺.

G繹revli adam Efruz’un ba覺n覺 Kartal’覺n omzuna sabitledi. “Balar覺n覺z bu ekilde kals覺n.”

“In ordnung/tamam,” dedi Kartal, Almanca diliyle.

Adam geriye 癟ekildi. “Haz覺r olduunuzda atlayabilirsiniz.”

Kad覺n覺 kollar覺nda s覺k覺ca tutan Kartal g羹lerek ba覺n覺 Efruz’un boyun 癟ukuruna iyice soktu. “Haz覺r olunca atlay覺n diyor.”

“Almancam var kocac覺覺m.”

“Biliyorum Kurun G繹zl羹 Kad覺n覺m. Haz覺r olacak m覺y覺z, onu soruyorum.”

Efruz ba覺n覺 g繹md羹羹 yerden kald覺r覺p adam覺n kara g繹zlerine bakt覺. “Haz覺r覺z. Her eye…” g羹l羹mseyerek kollar覺n覺 adam覺n boynuna dolad覺. “Kendini bana b覺rak. G繹zlerin a癟覺k olsun. Asla korkma! Hi癟bir ey olmayacak.”

Kartal ba覺n覺 kald覺r覺p g繹ky羹z羹ne bakt覺 ve derin nefes ald覺. Tekrar ba覺n覺 Efruz’a sokuturdu. “Seni 癟ok seviyorum, gri g繹zl羹 dilberim. Seninle her eye var覺m. Ucunda 繹l羹m olsa bile.” Kad覺n覺n覺 s覺k覺ca kavray覺p kendini Efruz’la birlikte k繹pr羹den aa覺 b覺rakt覺.

襤lk an kapal覺 olan g繹zleri, boluu kavrayan bedenlerle 羹rkerek a癟覺ld覺. Bir elini Efruz’un ba覺na vermi, s覺k覺ca kendine bast覺rm覺t覺. Dier eli kad覺n覺n s覺rt覺nda i癟ine sokarcas覺na kendine bast覺r覺yordu. Kartal i癟in hayat Efruz’u korumaktan ge癟iyordu. Ucunda 繹l羹m olsa bile…

Yere 癟ok yak覺n bir mesafe kald覺覺nda lastik halat onlar覺 tekrar yukar覺 癟ekip aa覺 sald覺覺nda h覺z azalm覺t覺. Efruz y覺llar sonra yaad覺覺 heyecanla kahkaha atarak ba覺n覺 kald覺rd覺. 襤p onlar覺 h覺zla d繹nd羹r羹yordu. Al aa覺 olan bedenleriyle birbirlerine tersten bak覺yorlard覺.

“Allah’覺m…” dedi Efruz. “Hi癟 b繹ylesini yaamam覺t覺m.”

Korkusu ge癟en Kartal da kocaman g羹l羹msedi. “Sen bir de bana sor. Ben hi癟 b繹yle bir ey yaamam覺t覺m.”

Ba aa覺 hallerine bak覺nd覺 Efruz. “Kartal, halimize bak.”

“Bakam覺yorum Efruz, yukar覺s覺 癟ok y羹ksek. Dudaklar覺na baksam? Seni hi癟 tepe aa覺 繹pm羹 m羹yd羹m?”

“Hay覺r.” Efruz’un y羹z羹nde genileyen g羹l羹mseme, adam覺n onu 繹pmesine neden deildi. Kartal i癟in o her zaman sevilmeye lay覺k bir kad覺nd覺.

“Kendimi hi癟 bu kadar g羹vende hissetmemitim. Yapt覺覺m hi癟bir delilik b繹ylesi g羹zel ve zevkli olmam覺t覺. leceim korkusunu hissettim ilk defa. Ben bunu daha 繹nce hi癟 hissetmedim.”

“G羹zel olan bu mu?” dedi Kartal.

Adam覺n dudaklar覺na sokuldu. Kollar覺n覺 iyice s覺k覺t覺rd覺. “G羹zel olan, 繹leceksem bile yan覺mda senin olman.” G繹ky羹z羹 tersine d繹nerken Efruz kocas覺n覺 kendine bir kez daha a覺k etmeyi baarm覺t覺. Sevginin en youn halini de hediye etti Kartal’a.

Aya覺 k繹pr羹ye basan Kartal adam覺n kemerlerini 癟繹zmesini izledi. Efruz kendi kemerlerini 癟繹zmeye balam覺t覺. Sa癟lar覺ndan 癟覺kan tutamlar覺 eliyle geriye itip derin solukland覺. K繹pr羹den aa覺ya bakt覺覺nda kocas覺 da yan覺nda durdu. “

“Manyak m覺s覺n sen ya… buradan atlan覺r m覺? Bir daha b繹yle eyler yapma Kartal!”

Kartal g繹zlerini k覺rp覺t覺r覺p az覺 a癟覺k Efruz’a bakt覺. “Anlamad覺m. Beni T羹rkiye’den Avusturya’ya bunu s繹ylemek i癟in mi getirdin? Y羹z doksan metreyi manyak olmak i癟in mi atlad覺m ben?”

Efruz kahkaha att覺覺nda Kartal homurdan覺yordu. “aka yap覺yorum.”

Bedenini kad覺na 癟evirdi Kartal. Gri g繹zlerin i癟ine bak覺p kad覺na doru eildi. “Var m覺s覺n bir daha?”

Efruz’un g羹l羹羹 dondu. “aka yap覺yorsun.”

“Olduk癟a ciddiyim.”

“Hay覺r, bir daha atlamayaca覺m.”

“Neden?”

Efruz omuz silkti. “Gerek yok. Yaamak istedim ve yaad覺m.” G羹l羹mseyerek adam覺n koluna girdi. “Ac覺kt覺m ben. Yemee gidelim. Sonra seninle sabaha kadar gezelim. Y羹r羹yelim, koal覺m. Tebeir bulursak seksek 癟izeriz. Tebeiri nereden bulaca覺z ki. K覺rm覺z覺 rujumu feda edebilirim. Kocam 癟ok zengin bana yenisini alabilir.”

Uzun uzun s繹zleri dikkatle dinleyip g羹l羹mseyerek uzand覺 ve kad覺n覺n bal覺 olan sa癟覺n ucundaki tokay覺 indirip 繹rg羹leri serbest b覺rakt覺. “Al覺r覺m. Hangi renk istiyorsan, al覺r覺m. Seksekte beni ge癟ersin ama be tata m羹mk羹n deil. Hi癟 oynad覺n m覺?”

“Hay覺r, oynamad覺m. Ben seksekte bilmem ayr覺ca, ama kolay bir ey uzman olmak gerekmez. ylesine s繹yledim. Be ta覺n nas覺l bir ey olduunu biliyorum ama hi癟 oynamad覺m.”

“Ah siz zengin 癟ocuklar覺… 羹z羹l羹yorum sizin i癟in. K羹癟羹kken ne yapt覺r覺yorlar size?”

Efruz dudaklar覺n覺 b羹z羹t羹r羹p d羹羹nd羹. “Bale. Piyano. Y羹zme. Dil kurslar覺. Doum g羹n羹 partileri. Spor aktiviteleri, yeteneklerimize g繹re, bunun gibi eyler.”

“Tabii bunlar覺 yap覺nca sokak jargonuna f覺rsat kalm覺yordu. amurla da oynamam覺s覺nd覺r sen imdi.”

Kalar覺n覺 havaya kald覺ran Efruz ba覺n覺 iki yana sallad覺. “Bah癟emizde kum havuzu vard覺. O say覺lmaz m覺?”

“Say覺lmaz. Mahalle ortam覺nda, samimi komuluklarla b羹y羹d羹m ben. Buralara gelmi olmam kesinlikle kaderin bir oyunu. Benim babam bir imam… imam maa覺yla b羹y羹tt羹 bizi. Annem bir zamanlar peynir yap覺p satard覺. O da bir katk覺 getirirdi evimize. Ben sokakta b羹y羹d羹m. G繹nl羹mce 癟ocukluk yaad覺m. amurla da oynad覺m, aaca da t覺rmand覺m hatta 癟ok kez d羹t羹m.” ocukluunu hat覺rlay覺nca 繹zlem dolu bir g羹l羹 belirdi adam覺n y羹z羹nde. Efruz’u da kendi gibi g羹l羹msetti.

“amurdan ev, araba yapard覺k arkadalar覺mla. Nerde bo bir arazi bulsak top oynard覺k, bulamazsak sokak aralar覺nda. Asude 癟ou zaman peime tak覺l覺rd覺. Eve git derdim ‘abi ben de gelcemm bana ne’ derdi. Anneme g繹nderme derdim, annem ise ‘az iim var olum bak覺ver’ derdi. Mecbur yan覺mda g繹t羹r羹r bir k繹eye oturturdum. st羹m羹z ba覺m覺z kir pas i癟inde kal覺rd覺. Akam olduunda ‘hadi odan覺za’ diye bir s繹z hi癟 duymazd覺k 癟羹nk羹 yorgunluktan olduumuz yerde uykuya dalard覺k hatta ben lise 癟alar覺ma kadar salonda uykuya dalm覺覺md覺r. Art覺k babam覺n beni yata覺ma ta覺yamayaca覺 kiloya ula覺nca mecburen yata覺mda uykuya dalmaya balad覺m.” Kartal eskiyi 繹zlemle and覺 ve g繹ky羹z羹ne bakarak i癟li, derin bir soluk ald覺. “ok g羹zeldi Efruz. Muhteem bir 癟ocukluk yaad覺m.”

Efruz onun mutluluuyla mutlu olman覺n tad覺n覺 al覺rken g繹s羹ne sokuldu. “ocuklar覺m覺z覺 nas覺l yetitireceimizi 癟繹zd羹k. Kald覺 imdi 癟ocuk.”

Kahkaha atarak kollar覺n覺 s覺k覺t覺rsan Kartal, Efruz’un k繹m羹r karas覺 sa癟lar覺na dudaklar覺n覺 bast覺rd覺. “Acele etmeyelim. Ne g羹zel geziyoruz, bir sene daha bekleyebiliriz. Biz daha yeni evliyiz.”

襤nanmal覺 m覺yd覺? Efruz a癟覺lan gri g繹zleriyle ba覺n覺 kald覺r覺p bakt覺. “Bunu sen mi s繹yl羹yorsun?” Kad覺n覺n burnunun ucuna dudaklar覺n覺 bast覺ran adam, u癟uan sa癟lar覺 iki eliyle toplad覺. Kurun rengi g繹zlere derin derin bakt覺. “Hepsi sen yan覺mda kal diye s繹ylenmi s繹zlerdi. Elimden u癟up gidecekmisin gibiydin.”

Ge癟mi zihninden 覺覺k h覺z覺yla gelip ge癟erken ba覺n覺 sallayarak 癟覺kt覺覺 sineye geri 癟ekildi. “Beni tutan sendin. Sen olmasan ben giderdim.”

G繹s羹ndeki ba覺 kendine bast覺r覺p derin nefes ald覺 Kartal. “O y羹zden, kimse seni benim gibi sevemez!”

                         

4 ay sonras覺…

“Yaz,” dedi Selin. “H羹meysa.”

Dilay elindeki gelin ayakkab覺s覺 alt覺na s覺radaki k覺zlar覺n ad覺n覺 yaz覺yordu. “Hangi H羹meysa?”

“Bir bakas覺 tabii ki Dilay. Bizimkini yazacak deiliz. Onu alan ald覺. Halinden de memnun.”

“Ha,” diyerek uyand覺 Dilay. Hemen ismi yazd覺. “Baka?”

“Kendini yazma.”

“Ha ha,” diyerek sahte bir g羹l羹 att覺 arkada覺na.

Selin s覺r覺tt覺. “Sizin d羹羹n de gelecek ay, sana gerek kalmad覺. Evet, yaz! Saliha.”

“Tamam.”

“Esra.”

“Yazd覺m.”

“Bir Esra daha yaz. Sonra… 繹zel rica edenler vard覺. G羹lcan. Hah aman Nur’u unutma. O 癟ok 繹nemli. Silinecek bir yere yaz. Can覺m ya. Nas覺l g羹zel bir insan. Sonra Zeynep’i yaz. Asude’nin arkada覺ym覺, meslekten. Bir Nur daha var, onu da ekle. Emine’yi asla unutma. Onu alan yaad覺 zaten. Can覺m bir de H羹lya var, mutlaka evlenmeli. ok hak ediyor 癟羹nk羹 mutlu olmay覺. Bir de Yeim. Bu sene de bekar kald覺k demez art覺k inAllah. Son olarak eker k覺z Kartanemim. Bitti, tamam.”

Ayakkab覺da bo yer kalmay覺nca uzaklat覺r覺p bakt覺 iki arkada

Ayakkab覺da bo yer kalmay覺nca uzaklat覺r覺p bakt覺 iki arkada. “Oldu. Bahtlar覺 a癟覺k olsun diyoruz. Birer Mete, Sava, Bulut, Kartal, K覺l覺癟, Tamer ve Harun diliyoruz. 襤steyen herkese….”

襤癟li bir nefes veren Selin karn覺n覺 okad覺 ve iki duda覺 aras覺ndan, “Amin,” dedi.

                      

Yaz g羹neinin ‘yar覺n tekrar g繹r羹羹r羹z’ der gibi duran o k覺z覺l rengi ufuktan 羹zerlerine vuruyordu. Mor elbisesi i癟inde etraf覺na bak覺n覺yordu Efruz. Aylardan Haziran’d覺. Bir akam羹zeri evlerinin hemen yan覺ndaki sahildeydi. Herkes bir kouturmaca i癟inde saa sola d繹n羹p duruyordu. Gelin ve damat i癟in haz覺rlanm覺, 癟i癟eklerle kaplanm覺 platformun 羹zerindeydi. Tepesindeki kubbenin her yeri 癟i癟eklerle kaplanm覺t覺.

Az sonra Asude ve Sava da gelecek, art覺k d羹羹n balayacakt覺. Hafif klasik bir m羹zik sahili olduundan daha ho yapabiliyordu. T羹m masalar 癟i癟eklerle bezenmiti. Beyaz ve mor 癟i癟eklerin hakim olduu g繹r羹nt羹ye kocaman g羹l羹msedi. Hayat覺nda 癟ok 繹zel bir yere oturan Asude’ye elinden geldiinin 癟ok daha fazlas覺n覺 yaparak, babas覺n覺 ele alm覺t覺. Adam覺n hi癟 tarz覺 olmayan ama Asude’nin deli gibi istedii d羹羹n羹 ona sunabilmiti. Ensar Bey i癟in bunlar her ne kadar farkl覺 olsa da k覺zlar覺n覺 k覺ram覺yor oluundan nefes vererek ‘tamam’ demiti. Arkas覺n覺 d繹n羹p giderken de ‘Nikah neyinize yetmiyor’ diye de s繹ylenmeyi ihmal etmemiti.

Selin ve H羹meysa’ya bak覺nd覺 olduu yerden. 襤ki kad覺n her zaman olduu gibi bir eyleri hararetli hararetli tart覺覺yorlard覺. H羹meysa’n覺n ha dourdu ha douracak haliyle h璽l璽 cirit atar gibi dolamas覺na k覺zd覺覺na emindi Selin’in. Tam覺 tam覺na be ayl覺k karn覺na bakt覺 Selin’in. Bir k覺z覺 olacakt覺 ve hat覺r覺 say覺l覺r kilo al覺m覺na balam覺t覺. Kahve tonlar覺ndaki geni u癟u u癟u elbisesiyle olduundan daha da g羹zel g繹r羹n羹yordu arkada覺. Hamile olduunu 繹rendiklerinin haftas覺 k羹癟羹k bir nikahla evlenmilerdi K覺l覺癟 ve Selin.

K覺l覺癟, hayat覺nda ilk defa saf mutluluu ya覺yordu. Selin ona sahip olduu i癟in her g羹n 羹k羹r ediyordu. 襤kisi birbirini tamamlayan yapboz par癟as覺 gibiydiler. 襤癟 癟ekerek elini kendi karn覺 羹zerine yerletirdi. 襤ki ayl覺k hamile olan Efruz’un karn覺 Selin’i sollayacakt覺.

Avusturya’dan d繹nd羹klerinde ac覺 ger癟ekleri duyman覺n verdii h羹zn羹 羹zerlerinden 癟abuk atm覺lard覺 Kartal ve Efruz. Efruz doal yollardan anne olam覺yordu. T羹plerinin t覺kal覺 olduunu duyduunda asl覺nda hi癟 羹z羹lmemiti. O anne olaca覺na emindi. Vakit kaybetmeden t羹m tahliller ve testlerden sonra t羹p bebek tedavisine balam覺 ve ilk denemede Efruz hamile kalm覺t覺.

Karn覺n覺n 羹zerindeki elin 羹zeri kocas覺n覺n s覺cak temas覺yla titredi. Ak, onlar覺 kuatan 癟elik bir z覺rh gibiydi ve her bir dokunu aklar覺na kat kat fazlas覺n覺 y羹kl羹yordu.

“Hani, nerede kald覺lar?”

Kartal, ruj yerine ten rengiyle harman olmu parlak dudaklara baka baka konutu. “Birazdan gelirler.”

“Tamam, sen nas覺l oldun?”

Kartal bir saat 繹nce yaanan kurdele merasiminde duygu seline girmi ve 癟覺km覺t覺. Kendini toplayan adam, babas覺n覺n ve annesinin halini g繹rmek dahi istememiti. “襤yiyim. G羹zel eyler bunlar. Al覺aca覺z.”

“Tabii ki al覺aca覺z. Al覺man覺n yerini normal kar覺lamalar alacak. Ve eminim Asude 癟ok ama 癟ok mutlu olacak. Bunu d羹羹n ve h羹z羹nl羹 mutluluun tad覺n覺 癟覺kar. Bunlar覺 g繹r羹nce iyi ki iki ahitle evlenmiim diyorum.”

“Hakl覺s覺n ana Kartali癟em. 襤yi ki…” Kartal g羹l羹mseyerek kad覺n覺n karn覺nda olan elini hareket ettirdi. “S繹yledin mi k覺zlara?”

Hamile olduunu iki hafta 繹nce duyurmutu Efruz, ama d羹n gittikleri rutin kontrollerde 癟ok baka bir ger癟ekle kar覺 kar覺ya kalm覺lard覺. 襤nanmakta zorlanan Kartal’a bak覺p kahkaha atm覺t覺 Efruz. Kendi biliyordu, hissediyordu ama bunu kocas覺na asla s繹ylememiti. Kartal’覺n o anki halini g繹rmek her eye deerdi. Kartal be dakika boyunca konuamam覺, kimseye tepki vermemiti. Ay覺ld覺覺nda kocaman g羹l羹msemi, elleri sa癟覺na giderek kafas覺 kar覺覺k kahkaha atm覺t覺.

“Hay覺r, imdi zaman覺 deil. Asude’nin g羹n羹 bug羹n. Onun mutluluunu sonuna kadar herkes yaas覺n. Odak olmak istemiyorum. Gecenin sonunda belki.”

P覺r覺l p覺r覺l kara taneler akam覺n k覺z覺l g羹neiyle buluup kor alevleri kuand覺. Kartal kar覺s覺n覺 sinesine sararken dudaklar覺n覺 kad覺n覺n aka覺na bast覺rd覺. Osmanl覺 sultanlar覺n覺 and覺ran sa癟 modeline uyuz olsa da o kadar yak覺m覺t覺 ki kad覺na sitem etmek istemedi. Aralara d繹enmi beyaz mor 癟i癟eklerle Efruz peri k覺z覺 kadar g羹zeldi. Ve o bir Peri idi. Bunu d羹羹n羹nce g羹l羹msedi. “Peri k覺z覺 gibi olduun ger癟eini ne yapaca覺z?”

Efruz kahkaha att覺 adamdan ayr覺larak. “Ben bir periyim zaten. Annemin Peri olmamas覺 bunu deitirmez.”

“Asla deitirmez.” Kartal iki elini havaya kald覺rm覺, el ayalar覺n覺 Efruz’a 癟evirmiti. “Benim kar覺m bir Peri, krali癟e. Kartali癟e. O her ey…”

襤ki elini adam覺n y羹z羹ne yerletirip koskocaman bir g羹l羹le bakt覺. “Kocam bir Don Juan. Ben ona her ey olurum.” Elleri yakalay覺p dudaklar覺na g繹t羹r羹p 繹pt羹 adam. G繹zleri k覺s覺k, nefesi tutukluydu. “Sen sevginin nefes alan halisin Efruz. Benim Efruzem.” Sessiz bir diyalog bak覺lardan kalbe inerken etraflar覺ndaki hareketlikle 癟覺kt覺lar i癟ine girdikleri d羹nyadan. Nikah覺 k覺yacak kad覺n memur onlar覺n olduu y繹ne doru yakla覺yordu.

Sava’覺n ahitleri hemen yan覺nda s覺ralanm覺t覺. Ekip arkadalar覺n覺n tamam覺 ahitlik edecek ‘evet’ diyecek deftere Tamer imza atacakt覺.

Heyecandan k覺p覺r k覺p覺r eden Sava, yan覺nda olduk癟a sakin g繹r羹nen g羹zeline d繹nd羹. Beyazlar i癟inde i癟ilesi cennet arab覺 gibi duruyordu.

G羹nahs覺z ve lezzetli…

T羹llerin kapatt覺覺 o esiz kad覺na bakmaya doyam覺yordu. Nur y羹z羹nde a癟an g羹l羹ler Sava’覺n sonu olacakt覺 bir g羹n. Asude’yi sevmenin bir ritmi vard覺. Her an tak diyen bir kalp sektesine uramak. Adam覺n y羹rei bakmaya ne doyuyor ne kan覺yordu.

Omzundan inen t羹l pelerinin alt覺ndaki dar gelinlikten 覺覺l 覺覺l talar aa覺 bir elale gibi inerek kad覺n覺n gelin oluunu herkese daha bir g繹steriyordu

Omzundan inen t羹l pelerinin alt覺ndaki dar gelinlikten 覺覺l 覺覺l talar aa覺 bir elale gibi inerek kad覺n覺n gelin oluunu herkese daha bir g繹steriyordu. Beyaz t羹llerle kaplanm覺 ba覺n覺n 羹zerinde mor 癟i癟ekli incecik bir ta癟 vard覺.

“Sakin Sava, sakin,” dedi Asude g羹l羹mseyerek. “Az rahat dur. K覺p覺r k覺p覺rs覺n.”

Sava ba覺n覺, kurtulamad覺覺 heyecanla saa sola sallad覺. “Kendini benim yerimden g繹rebilseydin keke. lecek gibiyim. Son istediim sensin.”

Adam覺n elini tutmak i癟in beyaz ve mor kar覺覺m覺 癟i癟ek buketini bir eline verdi. Sava’覺n elini tutarak s覺kt覺. “Benim de. Ve sen imdi rahatla yoksa dul kalaca覺m. Kalpten gideceksin Allah korusun.”

"Ne!?" dedi adam h覺覺mla

“Ne!?” dedi adam h覺覺mla. Yerinde doruldu. Etraf覺na bak覺nd覺. “Seni dul b覺rak覺r m覺y覺m… iyiyim ben 癟ok iyiyim.”

Asude kahkahas覺n覺 bast覺rd覺. “Tamam. G繹r羹yorum.”

Nikah memuru  hemen sol taraflar覺nda yerini alm覺t覺. Uzun siyah sa癟lar覺, esmer teniyle kad覺n 癟ok gen癟 ve g羹zel g繹r羹n羹yordu. Asude’nin ard覺nda da kad覺nlar yerini ald覺. Sava’覺n alt覺 ahidi olurdu da Asude’nin olmaz m覺yd覺? Hikmet Temen bile gelmi, ahit olarak yerini alm覺t覺.

Efruz tek imza atacak ahit olarak yerine ge癟ti. K覺zlar hemen arkas覺nda duruyordu. Muhtemelen Nikah Memuru daha 繹nce b繹yle ahitlik g繹rmemi ve belki g繹remeyecekti.

Konuklar覺n sesleri kesilmiti. Herkes nikah覺n k覺y覺lma an覺na mutlulukla tebess羹m ederek onlar da kendi ahitliklerini ediyordu.

Denizin tuzlu esintisi ferahl覺k verirken nikah memuru tane tane konumaya balad覺. Sava nefesini tutarak kad覺n覺 dinlerken, Asude olduk癟a rahatt覺. Ayaklar覺n覺n yere basm覺yor oluuyla bile rahat ve huzurlu bir duru sergiliyordu. Kalbi ve bedeni ile tek olacak, sevdii adamla upuzun bir yola ba koyuyordu ve bug羹n ondan daha mutlusu olamazd覺. Hayallerinde bile canland覺rmad覺覺 bir g羹n羹 ya覺yordu.

Sava i癟inde ayn覺 duygular ge癟erliydi. Fakat Sava duygular覺n覺 en u癟larda olduu gibi yaamay覺 her zaman sevmiti. Heyecan覺 ve mutluluu y羹z羹n羹n her miliminden okunuyordu.

Kad覺n覺 dikkatle dinleyip o en ger癟ek癟i soruyla kar覺 kar覺ya geldi.

“Say覺n Asude Sipahi, Sava Keskiner’i e olarak kabul ediyor musunuz?”

Avu癟lar覺ndaki 癟i癟ei s覺kt覺 gen癟 kad覺n. G羹l羹羹yle birlikte, “Evet,” dediinde Sava’覺n ona bakan g繹zlerinden 覺覺lt覺lar gelip ge癟ti. G繹zlerinde t羹m samanyolunu g繹rm羹t羹 Asude bir an i癟in.

“Say覺n Sava Keskiner, Asude Sipahi’yi e olarak kabul ediyor musunuz?”

Sava g繹zlerini Asude’ye kilitledi. Asude’nin kara kahveleri adama g羹zel yaamak ad覺na vaatler sunuyordu.

“Ben onu ba覺ma ta癟 olarak kabul ediyorum. Kesinlikle EVET!” dedi. Asude’nin g繹zleri bulutlan覺p g羹l羹msedi. Eer akta huzur varsa o kesinlikle Sava’t覺 kad覺n i癟in.

Sava kad覺na, nikah memuruna d繹nd羹. Mikrofona eildi ve bir kez daha “EVET!” diye ba覺rd覺覺nda arkadalar覺n覺n alk覺lar覺 ve 覺sl覺k sesleriyle derin bir nefes b覺rakt覺. Az kalm覺t覺 sona. ok az.

Kad覺n Tamer’e d繹nd羹. “Say覺n Tamer Yal癟覺n ahitlik ediyor musunuz?”

Tamer kocaman bir s覺r覺tma eliinde arkas覺n覺 d繹nd羹. Simsiyah tak覺m elbisesi i癟inde olduk癟a karizmatik duran adam覺n zaten kendine has g羹l羹羹 arkadalar覺na da bulat覺. “Ne diyorsunuz beyler, ahit misiniz?”

Bulut, “Ettik tabii ki,” dedi.

Metehan, “Nas覺l etmeyiz,” dedi.

Harun, “Tabii ki ediyoruz,” dedi.

K覺l覺癟, “Etmesem ay覺p olur,” dediinde Kartal, “Olmaz ay覺p falan etme bo ver,” dedi.

“Ne?” dedi Sava.

“Ne ne? Demek ki 羹phelerimiz var. Etmiyoruz!” dedi Kartal.

Sava kravat覺n覺 hafif癟e gevetti. Hava birden 癟ekilmi miydi 羹zerinden? Asude’ye kayd覺 bak覺lar覺. Kad覺n ona bakaca覺 yerde tepesi 羹zerinde duran 癟i癟ekli kubbenin d羹zenine bak覺yordu. Kad覺nlar覺n bast覺rd覺覺 g羹l羹lere g繹z devirdi Sava. Arkadalar覺na d繹nd羹.

“Kartalc覺覺m, oluyor mu b繹yle?” dedi nikah  memuruna g羹l羹msedi konuurken. Dilerinin g覺c覺rt覺s覺 d覺ardan duyuluyordu.

“Kartal,” dedi Efruz. Ay覺plarcas覺na bak覺p g繹zlerini kocas覺na dikmiti. “Memur Han覺m da ger癟ek sanacak kocac覺覺m.”

Kartal kar覺s覺na sevecenlikle s覺r覺t覺p, Sava’a k覺sa bir an bakt覺. “Ediyoruz mecburen.”

Tamer elenen taraf olarak kahkaha att覺. n羹ne d繹nd羹. “Ediyorum, ediyoruz.”

Kad覺n ba覺n覺 saa sola sallad覺 ve g繹z devirip g羹l羹msedi. Buna benzer eyleri ilk g繹r羹羹 deildi. Efruz’a d繹nen kad覺n sorusunu ona da y繹nelttiinde Efruz g羹l羹mseyerek arkas覺ndaki kad覺nlara d繹nd羹. “Ne diyorsunuz han覺mlar?”

“Savaa bir soral覺m, k覺z覺m覺za iyi bakacak m覺?” dedi Selin.

Asude k羹癟羹k bir g羹l羹le yan覺ndaki adama d繹nd羹 ama az daha devam ederlerse Sava kalpten gidecek, t羹m devreleri k覺v覺lc覺m 癟覺karacak gibi g繹r羹n羹yordu. G繹zlerini fal ta覺 gibi a癟m覺 Selin’e bakan adam bu olanlar覺n aka olduunu kavramakta zorluk 癟ekiyor, imzalar bir an 繹nce at覺ls覺n diye can veriyordu.

“Bunu burada m覺 soruyorsun Selin?” dedi zavall覺 damat.

Selin ald覺rmad覺 ve s繹z羹 Hikmet devir ald覺. “Sava’tan iyisini mi bulacak Asude? Ben ahidim.”

“Hay yaa!” dedi Sava, rahat bir nefesle.

“Ben de ediyorum,” dedi Erva.

“Ben etmezsem hat覺r覺m kal覺r,” dedi H羹meysa. “Enitelerim cand覺r. Sava k覺z覺m覺za 癟ok iyi bakacak.”

“Ben de ediyorum,” dedi Dilay.

“Ben de,” dedi Hai.

Tak覺m tamamlan覺nca Efruz kad覺na d繹nd羹. Gri g繹zleri g羹l羹mserken k覺s覺ld覺. “Ediyorum, ediyoruz.”

“ok 羹k羹r,” dedi kad覺n g羹l羹mseyerek. Elinin alt覺ndaki defteri 繹nce Asude’ye uzatt覺. Asude imzalayarak kalemi Sava’a verirken g繹z g繹ze geldiler. 襤kisi i癟inde hayat yeni bal覺yordu. Sava, Sava olal覺 b繹ylesi g羹zel bir imza atmam覺t覺. Y羹z羹ndeki g羹l羹, y羹reindeki k覺p覺rt覺 繹lene kadar ona yeterdi.

Tamer’in ard覺ndan b羹y羹k defter Efruz’un elinin alt覺na geldiinde kalemi s覺k覺ca kavrad覺. nce g繹r羹mcesinin g羹len y羹z羹ne ard覺ndan da kocas覺na bakt覺. “Hayat覺mda att覺覺m en g羹zel ikinci imza. Her nas覺lsa ikisi de Sipahilere nasip oldu. Sipahiler… sizi 癟ok seviyorum.”

Kartal minnetle g羹l羹mseyip g繹zlerini kapat覺p a癟t覺. Ak, 羹癟 harfin yan yana gelii deil, Efruz’un g羹len g繹zlerinde sakl覺yd覺.

Asude’nin elini kendi eli 羹zerinde hissettiinde ona d繹nd羹 Efruz.

“Sipahiler de seni seviyor, hep sevecek.”

Efruz g羹l羹msedi ve deftere indirdi ba覺n覺. 襤mzas覺n覺 繹l羹ms羹zletirirken konumas覺na devam etti. “Umar覺m. Aksi takdirde duvardan ge癟er, zihinlerinizde yol al覺r, uykular覺n覺za misafir olur, evde tek bir tabak 癟anak b覺rakmam. Ve Asude, Sava’覺n aya覺na basmay覺 unuttun.” 襤mzas覺n覺 at覺p kalemi ve defteri nikah  memuruna uzatt覺.

Sava’覺n minicik iniltisi duyuldu o anda. Dudaklar覺 繹ne uzayan adam覺n y羹z羹 k覺sac覺k bir an ac覺yla kas覺ld覺. “Hat覺rlatmasan olmaz m覺yd覺?”

Efruz 癟arp覺k癟a g羹l羹msedi. “Asla olmazd覺.”

Asude zafer kazanm覺 gibi g羹l羹msedi. “Ge癟 olsun g羹癟 olmas覺n.”

“Yasalar覺n bana vermi olduu yetkiye dayanarak sizleri kar覺 koca ilan ediyorum. Hay覺rl覺 olsun. Al bakal覺m Gelin Han覺m.” Evlendirme memuru evlilik c羹zdan覺n覺 Asude’ye uzatt覺覺nda kocaman bir g羹l羹le havaya kald覺r覺p arkadalar覺na d繹nd羹 Asude. Kendi soy ad覺n覺 da alacak olan kad覺n gururla kuanm覺t覺.

“Asude Sipahi Keskiner.”


D羹羹n bitiminde ailesi ile vedalaan Asude, t羹m yak覺n dostlar覺yla Tamer’in organize ettii restoranda toplanm覺lard覺. Sahil kenar覺nda olan restoran覺 kapatm覺t覺 Tamer. Belki hepsi dosttu, hepsi birbiri i癟in can verirdi ama i癟lerinde hepsinin birbiri i癟in 繹zel olduklar覺 insanlar vard覺. K覺l覺癟, Kartal’覺 ailesi bilmiti evet ama Tamer i癟inde Sava kardeten 繹te idi.

Ak覺l oynatan sessizlikle t羹m g羹n羹n yorgunluunu sahile kurulan geni masada yemeklerini yiyerek at覺yorlard覺. Sava ceketini 癟覺karm覺, kollar覺n覺 dirseklerine kadar s覺vam覺t覺. Kravat覺n覺n nerede olduunu dahi bilmiyordu. Yaad覺覺 mutluluun, ayaklar覺n覺n yerden kesilmi olduunu d羹羹n羹yordu.

“Bu gece dourmad覺覺ma g繹re art覺k her g羹n haz覺r覺m. Ayaklar覺m fena iti ama 癟ok mutluyum,” dedi H羹meysa kocas覺n覺n omzuna ba覺n覺 yaslay覺p. Tepesine konulan 繹p羹c羹kle may覺t覺 gen癟 anne aday覺. “H羹meysa, iki g羹n var daha, bunlar覺 d羹羹nme imdi,” dedi Erdal.

“O da g羹zel. Bizim daha tam d繹rt ay覺m覺z var,” dedi K覺l覺癟. “Say say bitmiyor.” Heyecanla beklenen k覺z覺 i癟in g羹n say覺yordu adam.

Kartal’覺n g繹zleri kar覺s覺n覺 buldu. Efruz kalar覺n覺 havaya kald覺rd覺 ve K覺l覺癟’a d繹nd羹. “Dert ettiin eye bak K覺l覺癟, bizim yedi ay覺m覺z var. Ad覺n覺 ne koyacaks覺n覺z? D羹羹nd羹n羹z m羹?”

K覺l覺癟 Selin’e d繹nd羹. Onun s繹ylemesini bekledi. Nitekim Selin iareti alm覺 gibi arkada覺na d繹nd羹. “Yeni isimler ilgimizi 癟ekmiyor. O y羹zden Elif koyaca覺z.”

“G羹zel isim,” dedi Asude. Tazecik kar覺s覺na kat覺ld覺 Sava. “Elif Kayac覺…,” dedi K覺l覺癟’覺n soyad覺yla bir b羹t羹n s繹yledi. “Ben de beendim. G羹zel se癟im.”

Efruz arkas覺na yasland覺. Sessiz ve suskun kardeinin 羹zerinde g繹z gezdirdi. Abisi de hemen iki sandalye aral覺kla yan覺nda Belgin ile yemee kat覺lm覺t覺. 襤ki ayd覺r birlikte olan Belgin ve Ayd覺n k覺sa s羹re sonra ayr覺 d羹eceklerdi. Belgin beklemeyi benimsemiti, aralar覺nda hi癟bir sorun yoktu. Gen癟 kad覺n abisine ila癟 gibi gelmiti. Ayd覺n daha 癟ok g羹l羹yor, daha mutlu hatta hi癟 olmad覺覺 kadar mutlu g繹r羹n羹yordu.

Tamer aylard覺r uramas覺na ramen Erva’y覺 evlilie ikna edememiti. irketin ba覺na ge癟en Erva’n覺n son d羹羹ncesi evlenmekti. Ama Tamer i癟in olay 癟ok farkl覺yd覺. Ge癟en zamanda kad覺na deli a覺k olan adam o ne derse onu yapmaktan da 繹teye ge癟emiyordu. Aralar覺nda bir sorun yoktu belki ama Tamer i癟in en b羹y羹k sorun evlilie uzak bakmas覺yd覺 kad覺n覺n. Bir g羹n ellerinden kayacak olma ihtimalinin korkusunu ya覺yordu. Birlikte yaam覺yorlard覺. Ama 癟ok s覺k g繹r羹羹yorlard覺. Ve Tamer, Erva’y覺 hayat覺n覺n tam ortas覺nda g繹rmek istiyordu. zerine gitmeye de ayr覺ca korkuyordu.

Dilay ve Metehan yak覺nda evleniyordu. Hai ve Harun acele etmiyordu belki ama ufukta onlar i癟inde bir g羹n olacakt覺.

Bulut… Bulut Lina’y覺 zaptetmek i癟in can覺n覺 diine takm覺t覺. Abisi kadar 癟覺lg覺n olan kad覺n ona d羹nyay覺 dar ediyordu. Girdii dar d羹nyadan ise Lina zevkle 癟覺kart覺yordu onu. Zor olsa da Sava aralar覺ndaki ilikiyi Asude’nin 羹st羹n 癟abalar覺 sonucunda kabullenmiti. Hatta Bulut’u Lina’n覺n 癟覺lg覺n isteklerinden yorulmu g繹rd羹羹nde adama bak覺p, “襤ki deli bir araya gelmemeliydi,” diyerek alaya bile alm覺t覺. “Oh be! Ben 癟ok urat覺m. Al evlen senin olsun. Ben 癟ok 癟ektim, biraz da sen 癟ek,” diyerek art覺k ilgilenmediini a癟覺k癟a belli etmiti.

Bulut Lina ile mutluydu. Kendinden daha 癟覺lg覺n bir kad覺nla hayat 癟ok daha g羹zeldi. Lina’n覺n bir bak覺覺na tav olurken akl覺nda ne varsa unutuyordu. Kad覺n onu bir kez 繹pse d羹nyaya yeniden gelmi hissine kap覺l覺yordu.

Ayn覺 eyler Lina i癟inde ge癟erliydi. Gez d羹nyay覺 g繹r Bulut’u… kendi d羹羹n羹p kendine g羹l羹yordu. Adam onun kalbine zarard覺. Bir g羹n a覺k olaca覺n覺 hi癟 ama hi癟 d羹羹nmemiti. Gel g繹r ki; Bulut, g繹rm羹 olduu t羹m erkeklere ta 癟覺kartm覺t覺. En 繹nemlisi; Bulut onun dier yar覺s覺 gibiydi.

“Benim k覺z覺m da olacak, ben ad覺n覺 Firuze koyaca覺m,” dedi Efruz. “Hissediyorum…”

“Hissediyorsan muhakkak dorudur,” dedi Tamer. “Firuze… Efruze’nin k覺z覺 Firuze… Bunu da beendim.”

“K覺z覺m da olacak derken?” dedi Selin. “imdi ki erkek mi yani?” 羹pheli bak覺lar覺 arkada覺 羹zerinde temkinle gezindi.

Lina’ya da a癟覺klad覺klar覺 Efruz’un ger癟ekleriyle Lina da art覺k bir Efruz hayran覺yd覺. Konuyu yad覺rgam覺yordu.

Kartal yan覺ndaki kad覺n覺n itina ile laf覺 evirip 癟evirmesine g羹lmemek i癟in boaz覺n覺 temizledi. Bu hareketi de arkadalar覺n覺n g繹z羹nden ka癟mam覺t覺 elbette.

“Oullar覺ma da isim buldum. Birine Dahan, dierine Rohan ad覺n覺 babas覺yla uygun g繹rd羹k.”

T羹m balar sabit bir ekilde Efruz’a d繹nm羹t羹. Birka癟 saniyeye s覺an sessizlii Asude bozdu. “Allah can覺m覺 almas覺n ki 羹癟羹z!” dedi g繹zlerini a癟a a癟a.

“Ger癟ekten mi?” diye soran Selin’e g羹l羹msedi Efruz. “Valla yalan. Ben 繹yle bir ey mi dedim? Ha k覺zlar覺ma da isim buldum, yani hepsine.” Elini kald覺r覺p a癟t覺 ve dier eliyle saymaya balad覺 Efruz. Oda覺 parmaklar覺yd覺.

“Firuze, Ahunaz ve Kumru. Oullar覺m覺 zaten sayd覺m.”

H羹meysa’n覺n bir kar覺 a癟覺k az覺 da, g繹zleri de 繹mr羹 hayat覺nda duymad覺覺 eylerle a癟覺ld覺. “Be tane!”

“Nas覺l be tane?” dedi Erva. “Gelecei mi g繹rd羹n? 襤leriki bir zamanda m覺 be tane?”

“Hay覺r, kardeim.”

“Abla…” dedi gen癟 kad覺n, ba覺n覺 yana yat覺r覺p sabr覺 t羹kenmi gibi.

“Of Efruz,” dedi Kartal. Efruz kahkaha att覺. Ama masada oturanlar ak覺nd覺.

“Beiz bekliyoruz, oldu mu? Ne doland覺rd覺n laf覺 Efruz… Ak覺llar覺na getirmekte zorlan覺yorlar ve doana kadar ancak ikna olurlar.”

“Allah Allah ya… T羹rkiye’de doacak olan 5. Beizleri ben douraca覺m Kartal. Bu haber 繹yle 癟at diye verilir mi?”

“襤nAllah kar覺c覺覺m da insanlar覺 ne hale soktun bir bak istersen.”

Adama bakan gri g繹zlerini 癟evreleyen siyah, uzun kirpikler birka癟 kez k覺rp覺ld覺. Hakikaten de ses gelmiyordu kimseden. H覺zla ba覺n覺 dostlar覺na 癟evirdi kad覺n. Hepsi donmu gibiydi.

“E ne oldu?”

“Beiz dedi Erdal,” diye m覺r覺ldand覺 H羹meysa. “Be 癟ocuk nas覺l ta覺n覺r Erdal?” Erdal girdii oktan 癟覺kabilirse kar覺s覺na cevap verecekti ama 癟覺kam覺yordu. Birden Efruz’a fena ac覺d覺. Bir bebek bekleyen kar覺s覺n覺n halini d羹羹n羹nce be bebek… d羹羹nemedi.

“Be?!” diye 繹ne eildi Erva. “Aman Allah’覺m…” Ablas覺na bakan g繹zlerinden ak覺nl覺klar oluk oluk akarken yutkundu. “Be kere teyze mi olaca覺m?”

“Be kere hala ka癟 eder Sava?” Asude g繹zlerini k覺rp覺t覺rarak ak覺nl覺覺n覺 gizleyemeden kocas覺na y繹nelttii soruyla Sava ona d繹nd羹. “Ya be kere enite ka癟 eder Asude?”

“Be… be…” Dilay ayaa f覺rlad覺. Kahkaha at覺yordu. Efruz’a giden k覺sac覺k yolda, “Allah’覺m nas覺l sevindim,” diyerek kocaman g羹l羹msedi.

Arkada覺na kocaman sar覺ld覺 Dilay. “Tebrik ederim Efruz. 襤nanam覺yorum… ama ger癟ek.”

Arkadalar覺n覺n kutlamalar覺n覺 alan Kartal ve Efruz tekrar yerlerine oturduklar覺nda H羹meysa alamaya balad覺. 襤癟li i癟li h覺癟k覺r覺yordu.

“Ne oldu imdi?” dedi Erdal. “Neden al覺yorsun?”

“Evet H羹mo, neden al覺yorsun?” diye soran Efruz’a bak覺p daha iddetli alamaya balad覺 kad覺n.

“Sen delirdin mi Efruz? Ben bir taneyi zor ta覺yorum arkada覺m; sen be taneyi nas覺l ta覺yacaks覺n!? Ona al覺yorum. K覺yamad覺m sana…” Bir kez daha h覺癟k覺r覺rken kocas覺 taraf覺ndan sarmaland覺 ve tepesine bir 繹p羹c羹k ald覺 gen癟 kad覺n.

Efruz arkada覺na bakarak minnetle g羹l羹msedi ona. “Sand覺覺ndan daha g羹癟l羹y羹m, bunu biliyorsun. Normal bir beden deil benimki. Ve beiz ta覺yacak ilk kad覺n da deilim. Ta覺yamayaca覺n y羹k羹 vermez Yaradan.” ak覺nl覺klar覺 az覺c覺k da覺lm覺 olsa da hepsinin y羹z羹 inan覺lmaz gibi g繹rd羹kleri olay覺n okundan pekte 癟覺km覺 say覺lmazlard覺.

“Demek 羹癟 k覺z iki erkek…” dedi Asude. “Halas覺n birer tanesi olacaklar ama…”

“Ve day覺s覺n覺n…” dedi Ayd覺n.

“Ve teyzesinin…” dedi Erva.

“Bizde amca olmuyor muyuz imdi?” dedi Harun.

K覺l覺癟 g繹s羹n羹 kabartt覺. “Sen enite oluyorsun burada tek amca benim.”

“Allah Allah o neden?” dedi Metehan, Dilay’a d繹nd羹. “Dilay sen de Efruz’un k覺z kardei konumundas覺n, Selin de. Neden biz enite oluyoruz da K覺l癟覺k amca oluyor?” Dilay sevgili nianl覺s覺na bir eyler s繹ylemek i癟in az覺n覺 ac覺yordu ki, K覺l覺癟 ondan 繹nce davrand覺.

“Sensin K覺l癟覺k,” dedi K覺l覺癟.

“K覺l癟覺kl覺k etme o zaman,” dedi Bulut. “Hepimiz amcay覺z. Han覺mlarda teyze. Nereden geliyor bu 繹zg羹ven?”

Kartal ve Efruz, adamlar覺n ciddi ciddi amca ve enite tart覺mas覺na g羹l羹ms羹yordu.

“Valla ben day覺y覺m,” dedi Ayd覺n. “Ne haliniz varsa g繹r羹n.”

“Ben de yenge oluyorum, tart覺mas覺z,” dedi Belgin, Ayd覺n elini tuttu kad覺n覺n. “Tek yengeleri,” diye ekledi.

Sava ba覺n覺 ka覺yarak Asude’ye d繹nd羹. Kad覺n覺n parlak g繹zlerine bak覺p arkadalar覺na tekrar d繹nd羹. “襤mzal覺 halde eniteleri olduuma g繹re, 癟ekiliyorum.”

Konumayan tek kii Tamer’di. “Benim imzam yok ne olacak imdi? Amca m覺y覺m, enite mi?”

Erva ba覺n覺 eerek k覺k覺rdad覺. Elini y羹z羹ne kapat覺p, ba覺n覺 iki yana sallad覺. Ve beyninde bir ses iitti. “S繹yle ona…” Yerinde 癟ivi gibi dikleirken onun hali kimsenin ve 繹zellikle Tamer’in g繹z羹nden ka癟mam覺t覺. “Neyin var?” diyen adama bakmadan ablas覺yla g繹z g繹ze geldi.

“Ah, iyiyim. rperdim birden.” Erva Tamer’e g羹l羹mseyerek bakm覺t覺.

“羹yor musun, ceketimi vereyim?” Kendisine prenses gibi davranan adam覺 daha nas覺l sevebilir, nereye kadar oyalayabilirdi bilmiyordu, ama vicdan yapmaya 癟oktan balam覺t覺 gen癟 kad覺n. “Ge癟ti. 羹rsem al覺r覺m.”

“Tamam.”

Ablas覺 konumad覺, kad覺n覺n zihnine tekrar girdiinde bu sefer kardeinin i癟 sesini de iitti. “Abla kes unu.” Bak覺lar覺 ablas覺nda, etraf覺nda d繹nen konumalardan kopmutu.

“Ald覺rmay覺 d羹羹nd羹n Erva. Sana inanam覺yorum.”

“ylesine bir d羹羹nceydi. rendim ve korktum tamam m覺… Yapaca覺mdan deildi ayr覺ca. Abla! Ben evlenmek istemiyorum.”

“Ablana gelmek varken, sevdiin adama gitmek varken sen korktun, 繹yle mi? Adam覺 niye oyal覺yorsun peki? Bir de kalkm覺 bebek yapm覺s覺n.”

“Oyalam覺yorum. Seviyorum ben onu. Unuttum. Kutuya bakt覺覺mda tarihlere g繹re fazla hap vard覺. Ne zaman i癟mediimi bile bilmiyorum.”

“E g羹zel olmu. Abim var imdi sus.”

G繹zlerini kapat覺p a癟t覺 ve onaylad覺 ablas覺n覺. “Abla ben seninle nas覺l konuabiliyorum?”

Efruz dudaklar覺n覺 b羹kerek g羹l羹msedi. “Bebekten olabilir mi? Teyzesine mi benzeyecek yoksa?”

“Rabbim sana geliyorum…” Y羹z羹n羹 kapatt覺 Erva iki eliyle. Tamer bir eyleri seziyordu ama ne olduu hakk覺nda bir fikri yoktu. Bak覺lar覺 bald覺z覺na d繹nd羹羹nde Efruz’un s覺r覺tan surat覺na ahit olduunda iyice emin oldu; vard覺 bir ey.

“Ne?” dedi hem Erva’ya hem de Efruz’a.

“Yok bir ey enite. Sen en son ne demitin? Hah amca m覺 enite mi? Bence sen enite olacaks覺n. Amcal覺k vasf覺 sana zor,” dedi Efruz.

Tamer g羹l羹msedi. “Hi癟 繹nemli deil…”

“O halde, alt覺 teyze, bir yenge, bir hala, 羹癟 enite, bir day覺 ve d繹rt amca olarak t羹m bahisler kapand覺.”


Arkas覺n覺 d繹nd羹 Asude. Birka癟 metre 繹tesine bakmak i癟in omzundan geriye d繹nd羹. Lina, Hai, Erva ve Belgin heyecanla ona bak覺yordu.

“Hadi k覺z覺m kimseye kapt覺rma!” Tamer’in s繹zlerine Efruz kahkaha att覺. “Y羹r羹 be enite!” dedi kocas覺n覺n kollar覺 aras覺na 癟ekilirken.

Erva adama muzip癟e bak覺p g羹l羹msedi. “Sen gel istersen boyun da uzun.”

“Yok g羹zelim. Ben sana buradan tam destek vereceim.”

Sava g繹z devirdi. Bitmek bilmeyen rit羹ellerin gelmiine ge癟miine balayacakt覺 az kalm覺t覺.

“Haz覺r m覺s覺n覺z?” diye ba覺rd覺 Asude.

“Yuvarla gelsin,” dedi Lina.

“Tamam.” Asude tekrar d繹nd羹 ve 癟i癟eini aa覺 eip olabildii kadar havaland覺rd覺. Arkas覺nda kopan 癟覺l覺klara d繹nd羹 birka癟 saniye sonra.

“Allah be!” Tamer havalara z覺plarken adamlar ve kad覺nlar ona g羹lmeye balad覺. Elindeki 癟i癟ee hi癟 ihtiyac覺 da yoktu asl覺nda, ama elinde kalm覺t覺 Erva’n覺n. Tazeliini h璽l璽 koruyan 癟i癟ekleri koklad覺. G繹zleri Tamer’i buldu ve adam覺n g羹len g繹zlerine bak覺p g羹l羹msedi.

Sava dostlar覺na bakt覺 i癟i gidercesine. Bug羹n onun hayat覺n覺n en mutlu g羹nlerinden bir tanesiydi. Hi癟 羹phesiz bundan sonra mutlu g羹n羹 癟ok olacakt覺. Asude ile bir 繹m羹r 癟ok mutlu ge癟ecekti. Elini uzatt覺 kar覺s覺na. Avu癟lar覺na dolan incecik parmaklar覺 s覺k覺ca tuttu. Art覺k gitme vaktiydi. Sabaha 癟ok az zaman kalm覺t覺. Koca bir g羹n羹 olas覺ya mutlu yaam覺lard覺.

Kartal Asude’nin kar覺s覺na ge癟tiinde kocas覺n覺n elini b覺rak覺p abisine sar覺ld覺 gen癟 kad覺n. “Hayattaki en iyi abi, benim abim. ok seviyorum seni, 繹yle b繹yle deil.”

Kollar覺 s覺klaan adam kardeini g繹s羹ne s覺k覺ca sarm覺t覺. B覺rakmak istemese de kardei mutlulua doru kanat a癟m覺, ger癟ekten de gidiyordu. Nefesini sal覺p kardeini kendinden ay覺rd覺. Ellerini kad覺n覺n y羹z羹ne yerletirdi.

“D羹nyan覺n en g羹zel k覺z kardei benim kardeim. ok seviyorum seni, 繹yle b繹yle deil. Hep mutlu ol!” G繹zleri dolan kardeinin h羹z羹n y羹kl羹 bak覺lar覺nda oynaan mutlu ifadeleri g繹rd羹. Aln覺na dudaklar覺n覺 bast覺rd覺 Kartal. K覺z覺 azat ederek arkas覺n覺 d繹nd羹. “Hadi gidin. 襤yi tatiller size.”

Efruz kocas覺na yakla覺p elini uzatt覺. Adam hemen kavrad覺. Sessizce restoran覺n i癟ine doru y羹r羹d羹ler. Efruz’un elini b覺rak覺p omzunu kavrad覺 kad覺n覺.

“ok mutlu olacak,” dedi Efruz.

“Biliyorum. Hi癟 羹phem olmad覺 ki.”

“Sen de mutlusun imdi. Sadece normal bir h羹z羹n sendeki.”

“O mutlu olduk癟a unuturum. Demitim, g羹zel g羹zel eyler bunlar.”

Kocas覺n覺n sinesine sokuldu Efruz. “Seni seviyorum.”

Efsunlu s繹zler adam覺n y羹z羹nde g羹ller a癟t覺rd覺. Kad覺n覺n al覺n kenar覺na 繹p羹c羹k b覺rakt覺. “Seni daha nas覺l seveceimi bilmiyorum.”

“Olan覺 yeter 癟ok ey etme Kartal覺m Sipahim.”

Kartal kahkaha att覺覺nda arkas覺nda b覺rakt覺klar覺n覺n merceinden 癟oktan 癟覺km覺lard覺.

Arkadalar覺yla vedalaan 癟iftte el ele Kartal ve Efruz’un ge癟tii yola ilerledi. Sava’ta kad覺n覺n omzuna dolad覺 kollar覺n覺. “Bitti mi Asude?”

“ok 羹k羹r.”

“襤yi misin peki?” Kad覺na yandan bakt覺. Az 繹nce abisinin ard覺nda b覺rakt覺覺 kad覺n覺n g繹zlerinin i癟inde h羹z羹n taneleri geziyordu, Sava bunu g繹recek kadar tan覺yordu sevdii kad覺n覺.

“Biraz buruk, ama sen vars覺n. Art覺k hayat覺mda en 癟ok sen vars覺n.”

“Hm,” dedi Sava, 癟arp覺k bir g羹l羹le. Asude ona yandan bakt覺 o an. O g羹l羹羹 g繹rd羹.

“Kalbinden 繹perim seni, ge癟er mi?”

Y羹z羹ndeki g羹l羹le tek ka覺n覺 kald覺rd覺 Asude. Durdu ve adama bakt覺. Sava da durmu ona bak覺yordu. 襤kisinin de y羹z羹nde esiz bir g羹l羹mseme vard覺. “pemez miyim?”

“Ben 繹pemezsin mi dedim?”

“Ne bu bak覺 peki?”

Asude kahkaha att覺. Geceye kar覺an ve h羹z羹nleri da覺tan… Arkadalar覺n覺n ilgisini 癟ekmi olacak ki, onlara bak覺yorlard覺.

Asude elini kendi kalbinin 羹zerine b覺rakt覺. “Sava Bey, ger癟ekten kalbimle ilgileniyor musunuz bu gece yoksa kalbimin 羹zerindeki ile mi?”

Dudaklar覺 繹ne uzayan adam覺n g繹zleri geceyi tarad覺 ve Asude’nin kara kahvelerinde durdu. “Ad覺n Asude mi?”

“Evet. Asude Sipahi Keskiner’im ben.”

“Ad覺n Asude Sipahi Keskiner ve ben senin her zerrenle ve en 癟ok ruhunla ilgileniyorum. 羹nk羹 sadece Asude delisiyim. Ayr覺ca onlar覺 hen羹z g繹rmedim bile.”

Elini az覺na kapatt覺 Asude. Kahkahas覺n覺 bast覺rd覺. Boaz覺n覺 temizleyip adama manidar bakt覺. Sava kar覺s覺n覺 tekrar kendine 癟ekip yola devam etti. “Ya en g羹zel taraf覺 ne biliyor musun?”

“Neyin?”

“T羹m tenini her zaman bir tek benim g繹recek olmam. Fazla m覺 bencilim ne… Ah ah sen hangi duaya kar覺l覺ks覺n Asude? Benim gibi adama… Ben nas覺l bir sevap iledim…”

“Beni severek b羹y羹k bir sevap iledin. Yoksa evde kalacakt覺m.” Asude’nin g羹lerek sarf ettii s繹zlere Sava kahkaha att覺.

“Seni verene kurban olay覺m…”

                          

“Evet…” dedi K覺l覺癟. “Evli evine, biz de gidelim. 襤ki tane hamile kad覺n var burada. ok bile dayand覺n覺z.”

“Deil mi, vampir enite? Bir ara uyudum ben sanki i癟im ge癟miti ya. Ama 癟ok g羹zel bir geceydi. Ayn覺s覺n覺 Dilay da tekrar ediyoruz. O zaman k覺z覺m da bizimle olacak. Ama ben onu anneme b覺rak覺r覺m gece gece ne ii var bebein d覺ar覺da. Deil mi Erdal? B覺rak覺r覺z di’mi?”

Erdal kad覺n覺n k覺m覺l k覺m覺l eden dudaklar覺na bakt覺覺nda onu 繹pmek istedi. “B覺rak覺r覺z sultan覺m. Sen 繹yle istiyorsan 繹yle yapar覺z.”

H羹meysa ellerini havaya a癟t覺. “Allah’覺m bana ne g羹zel koca vermisin. ok 羹k羹r sana.”

Selin g羹l羹msedi. “enen d羹t羹 yine H羹mo. Hadi hadi…”

Herkes bir bir da覺l覺rken Erva Tamer’e sokuldu. “Herkes gitsin biz kalal覺m.”

Tamer kad覺na bak覺p ka 癟att覺 ama ard覺ndan g羹l羹msedi. “Olur, kalal覺m, ama abin bir ey demesin.”

Erva abisine bakt覺. “Abi, ben gelmeyeceim. Tamer beni b覺rak覺r.”

Ayd覺n’覺n 癟at覺lan kalar覺na bakan Tamer bu g羹zel geceyi k繹t羹 sonland覺rmamay覺 umdu.

“Neden?” dedi Ayd覺n.

“Yal癟覺n,” dedi Belgin. Ona soyad覺n覺 daha 癟ok yak覺t覺ran Belgin, Ayd覺n’a Yal癟覺n diyordu. Gen癟 adam g羹zeller g羹zeli sevgilisine d繹nd羹. Kad覺n ona g繹zleriyle anlat覺yordu kar覺mamas覺n覺. “Gidelim biz. Erva geleceini s繹yledi.”

Belgin’e asla kar覺 koyamayan adam nefesini b覺rakt覺. Tamer kardeinin sevgilisiydi biliyordu, kar覺 癟覺km覺yor herhangi bir eye de kar覺m覺yordu. Yine de bilemedi… abi idi o ve yeni 繹rendii kavramlar覺 uygulamaya 癟ok da g繹n羹ll羹yd羹.

“Tamam.”

Belgin g羹l羹msedi ve adam覺n koluna girdi. “M羹kemmel abi!” diye f覺s覺ldad覺 adama. “Buna emin misin?” diye sordu Ayd覺n.

“Elbette. Ve m羹kemmel bir a覺ks覺n. Bana gidelim mi?” Erva eve d繹nmeyecekti. Belgin bunu biliyordu ve Ayd覺n’覺 癟ok g羹zel bir ekilde ekarte edebilir, akl覺n覺 tamamen temize 癟ekebilirdi. Ayd覺n, onun g繹rmekte zorland覺覺  ruhu temiz erkeklerdendi. Belgin onu her kelimesiyle yepyeni biri haline getiriyordu. Ve Ayd覺n 癟ok g羹zel g羹l羹ms羹yordu. Kad覺n覺n kalbini hoplatacak kadar g羹zel…

“Sen…” dedi adam. “Yapt覺覺n覺 g繹rebiliyorum.”

Belgin kahkaha att覺. “Sana fazladan seans vermeyi kesmeliyim. Evine git en iyisi.”

Ayd覺n kolunu kad覺ndan kurtar覺p Belgin’e dolad覺. “ok ge癟. Sana gidiyoruz. Sen ka覺nd覺n.”

Teker teker boalan kumsalda ba baa kalm覺lard覺. Erva’n覺n y繹nlendirmesiyle denize olduk癟a yak覺n bir mesafede oturdular. Elindeki 癟i癟ei hemen yan覺na b覺rakt覺 Erva. “i癟ei tutaca覺m覺 hi癟 d羹羹nmemitim.”

Boylu boyunca kumlar覺m 羹zerine uzanan adam覺n g繹s羹ne ba覺n覺 b覺rakt覺 Erva. Bacaklar覺n覺 kumsala uzatt覺覺nda yorgun olduunu hissetti. 襤ki elini de ba覺n覺n alt覺na koyan adam gecenin karanl覺覺n覺, denizin naif dalga sesleri ve sevdii kad覺n覺n kadife sesinin s羹slediini d羹羹nd羹. “Bu bir iaret diyeceim yine balama diye sitem edeceksin.”

G繹zlerini yumdu gen癟 kad覺n. “Yok yok etmem. Bala sen…”

“Yorgun olduun nas覺l da belli.”

“Bacaklar覺m s覺zl覺yor, san覺r覺m bir s羹re topuklu ayakkab覺 giyemeyeceim.”

“Sen! Sen ve topuksuz ayakkab覺. 襤kiniz bir b羹t羹ns羹n羹z. Yar覺na bir eyin kalmaz yine giyersin.”

“Belki de…” S繹ze nereden balasa bilemiyordu. B繹ylesi bir konunun nas覺l s繹ylendiini bile bilmiyordu Erva. Bildii bir ey varsa o da Tamer’in aile babas覺 olmak i癟in can att覺覺yd覺.

“ok g羹zel bir g羹nd羹. Sava’覺 hi癟 b繹yle mutlu g繹rmemitim. Ben, bir g羹n gelecekte Sava’覺n evlenmek i癟in can ataca覺na asla inanmazd覺m.”

“Ya kendin?”

Tamer’in bak覺lar覺 kendine d繹nen kad覺na indi. Hafif癟e g羹l羹msedi. “Sen ikna olana kadar ben yal覺 bir adam olaca覺m san覺r覺m.”

Erva dorularak elini kuma verip bir omzu 羹zerine verdi a覺rl覺覺n覺. Yerde, elleri ba覺n覺n alt覺ndaki adama 羹stten bak覺yordu. Sessizdi ve bu sessizlik adam覺 korkutuyordu. “Bir ey var sende?” dedi en nihayetinde.

“Var.”

Tek ve keskin kelime Tamer’i olduundan daha fazla 羹rk羹tt羹. Ellerini ba覺n覺n alt覺ndan al覺p doruldu. apraz bi癟imde birbirlerine bak覺yorlard覺 imdi. “Anlat!” Tek kelime eden adam覺n sesi tedirgindi.

Erva derin bir soluk alarak etraf覺na bak覺nd覺. Akl覺ndakileri toparlamak ad覺na bak覺n覺yordu. Asude’nin 癟i癟eini botaki eline ald覺. Havada evirip 癟evirdi. Tamer her saniye artan bir 羹rpertiyle nefesini tutmu bekliyordu o, sevdii bal dudaklardan 癟覺kacak s繹zleri.

“Benimle evlensene Tamer.” i癟ei adama uzatt覺. Baka bir ey gelmedi akl覺na. Laf覺 doland覺ran biri hi癟 olmam覺t覺 ve zorland覺覺 ey bebeini babas覺na s繹yleyecek olmas覺yd覺. Bu, birine bir eyler anlatmak gibi bir eylem deildi o an ona g繹re.

Tamer 癟i癟ek buketine bak覺p minicik g羹l羹msedi. “Bu normal deil.” Adam, kad覺n覺n bu s繹zlerine ve aylard覺r ka癟t覺覺 evlilik fikrinden bir anda s覺yr覺l覺p kendine evlen benimle demesinin alt覺nda yatan覺 merak etti. Oysa Erva’n覺n asla evlenmek istemediini biliyordu. Daha 癟ok uzun y覺llar iki sevgili olarak kalacaklar覺n覺 s羹rekli d羹羹n羹yor ve biliyordu Tamer. “Sorun ne?”

“Sana evlenme teklifi ediyorum. Benimle evlenmek istemiyor musun?”

Tamer kad覺n覺n karanl覺kta 覺覺ldayan g繹zlerine bakt覺. Y羹z羹ndeki g羹l羹mseme silinmi, yerini d羹z bir bak覺 alm覺t覺. “Hamile misin?” Tamer’in akl覺na baka bir ey gelmiyordu. Ancak bu, b繹ylesi bir ger癟ekle evlenirdi kad覺n onunla. Aylar i癟inde bunu 癟繹zmekle kalmay覺p, iyice kavram覺t覺. O 癟al覺mak, baar覺l覺 bir i kad覺n覺 olmak i癟in gecesini g羹nd羹z羹ne kat覺yordu.

Elindeki 癟i癟ei kuca覺na indirdi t覺pk覺 bak覺lar覺 gibi. “Bu kadar zeki olmak zorunda deildin. Evet, hamileyim…”

Delice bir sevin癟 ve k覺r覺kl覺覺 ayn覺 anda hissetti adam. Hamile kald覺覺 i癟in kendisiyle evlenmemeliydi. Kendisini sevdii i癟in evlenmeliydi. Bu, Erva i癟in zoraki bir evlilik olacakt覺 belki de. Tan覺d覺覺 kad覺n b繹yle biriydi. Ve ona nas覺l davranmas覺 gerektiini bilemedii bir yerdeydi.

“Hamile olduun i癟in mi evleneceiz? S覺rf bunun i癟in mi?”

Erva ba覺n覺 kald覺r覺p bakt覺覺nda kar覺s覺nda k覺r覺lm覺 bir adam g繹rd羹. Konuya yanl覺 yerden girmiti ve bunu u an anl覺yordu. “Sen sevinmedin? Baba olmak istemiyorsun.”

“Sorun benim baba olmak istemeyiim deil. Benim koca olmak isteyiim. Aylard覺r sana evlenelim diyorum ve sen bana hay覺r diyorsun. imdi bir bebek beni sana sevdirebilir mi?”

“Seni sevmemin bebekle ne ilgisi var Tamer? Ben i癟imde ta覺d覺覺m canl覺y覺 sevdiim adamdan ald覺m. Evlenmek istemediim doru ama sebeplerimi biliyorsun.” Sesi titreyen Erva, adam覺n 癟ocuu istemediini d羹羹nmeye bal覺yordu. Tek bir sevin癟 dalgas覺 bile g繹remiyordu. Hakl覺 olduunu biliyor olmas覺 i癟indeki k覺r覺lm覺l覺a 癟繹z羹m deildi.

Sevdii adamdan i癟inde ta覺d覺覺 canl覺…

Tamer bu s繹zlerle i癟indeki a覺k adam覺n bayrak 癟ekiine g羹l羹msedi. Onu deli gibi seviyordu. Hayat覺nda hi癟bir kad覺n覺 sevmedii gibi… otuz art覺 otuz sene beklemesi gerekse bile bekleyecei kad覺nd覺 o! Kad覺n覺n as覺lan y羹z羹, b羹z羹len dudaklar覺na bakt覺. G繹zleri a覺r a覺r karn覺na indi. Orada bir canl覺 vard覺. Kendinden olan… akla baland覺覺 tek kad覺n覺n i癟inde kendi can覺ndan atan bir kalp…

“Evlenmek istemiyorsan bekar anne mi olmak istiyorsun? Sen baka bir yerde ben baka bir yerde bebek ortada… bu ekilde mi?” dedi son bir 癟aba. pecekti onu. Demek ki bebek bir vesile idi. S羹reci h覺zland覺rmak i癟in g繹nderilmi bir mucize…

“B繹yle bir eyi istemiyorum. Ama sen baba olmaya haz覺r deilsin anla覺lan. Sevinmedin bile. Evlenmek istemekle baba olmak istei farkl覺ym覺 demek ki sende.”

“Belki istemiyorum ne yapacaks覺n?”

Adama 繹fkeyle bak覺p kuca覺ndaki 癟i癟ek buketini kavrad覺. Dizleri 羹zerine durdu. Adama birazc覺k tepeden bak覺yordu imdi. “nce sana bunlar覺 yedirecek, ard覺ndan da 癟ocuumu tek ba覺ma dourup b羹y羹teceim tamam m覺… sana ihtiyac覺m yok.”

Havaya kald覺rd覺覺 buket, Tamer’e ulaamadan adam kad覺n覺n bileini yakalad覺. G羹l羹mseyerek bakt覺 kad覺na. “Tamer’in g羹zeli… hi癟 yak覺覺yor mu bu s繹zler az覺na… Sen benim can覺m覺 ta覺rken hem de… Ben seni manyaklar gibi severken, seni ve 癟ocuumu b覺rakaca覺m覺 kim s繹yledi?”

Bileini 癟eken ve kurtaran kad覺n h覺rsla d繹nerek yerine oturdu.

“Yava biraz!” dedi adam sert癟e oturan kad覺na.

Erva ona ald覺rmad覺. Sa癟覺n覺 geriye savurdu. Adamdan iittii s繹zler kalbine bir bir nakolurken az 繹nceki 繹fkesini taze tutmakta kararl覺yd覺. “Bin tane laf s繹yledin! Sar覺lmad覺n bile ne d羹羹nmemi bekliyorsun? Ben sana hamileyim diyorum sen, bunun i癟in mi evleneceiz diyorsun. Zaten seninle evlenecektim gerizekal覺! Ha imdi ha sonra… Ne yani ne imdi bu? Sen mi vazge癟tin ben mi anlamad覺m onca zaman? Ne oldu otuz art覺 otuz y覺la?”

Yerinden kayarak kad覺na sokuldu. 襤nce bele dolad覺 kollar覺n覺. Kad覺n覺 kendine 癟ekerken itiraza mahal vermedi. Erva’n覺n s覺rt覺 adam覺n g繹s羹ne s覺k覺ca bast覺r覺ld覺覺nda 繹fkesinin u癟arak uzaklamas覺na i癟inden lanetler okudu.

Tamer iki elini de kad覺n覺n d羹z karn覺nda gezdirmeye balarken g繹zlerini yumdu huzurla. “襤nan覺lmaz…” diye inledi. Erva g繹zlerini kapatarak burnundan nefes tazeledi.

“Buna nas覺l sevineceimi kestiremiyorum. ok farkl覺. ok baka. Senden ve benden bir canl覺…” Adam覺n kollar覺 s覺klat覺 ve kad覺n覺 s覺k覺ca kendine hapsetti. Dudaklar覺 kad覺n覺n 癟覺plak omzuna dedi. Oradan boynunu takip ederek yana覺na t羹y kadar narin 繹p羹c羹klerle sa癟lar覺na, burnunu dald覺rd覺.

Ve kad覺n覺n t羹m 繹fkesi ortadan kayboldu. Tamer onu g羹zel seviyordu. 襤ncitmeye korktuu narin bir 癟i癟ek gibi… “Serseri!” dedi Erva, olmayan 繹fkesiyle. Tamer’in g羹len nefesini sa癟lar覺 aras覺nda hissetti.

Tamer ba覺n覺 olduu yerden ay覺r覺p etraf覺na bak覺nd覺. Asude’nin zavall覺 癟i癟eini g繹r羹r g繹rmez kavrad覺覺 gibi 繹ne uzatt覺.

“Bu serseri ile evlenir misin? ocuklar覺n覺n annesi, hayat覺ma yolda olur musun? Hayat覺m覺 ele ge癟irip beni de kendine katar m覺s覺n? Erva Yal癟覺n Yal癟覺n olur musun?”

Son c羹mleye adam覺n kollar覺 aras覺nda k羹癟羹k bir kahkaha att覺. Uzat覺lan 癟i癟ei yalanc覺 bir sitemle 癟ekti. “Tek Yal癟覺n yeterli. Ver! Olurum. Evlenirim. Kalbimdeki ak覺n bana verdii yetkiye dayanarak seni kendime e, 癟ocuklar覺ma baba ve hayat覺m覺n tamam覺na ortak ilan ediyorum.”

“Gelini 繹pebilir miyim?”

Alt覺 bu癟uk ay sonra…

G繹z kapaklar覺 a癟覺lmak i癟in delice bir g羹癟 sarf ederken, ruhu tam tersine zorluyordu onu. Art覺k uyanmas覺 gerekiyordu ama Efruz ruhunun uykuya dalmadan 繹nceki halindeydi. D覺ardan herhangi bir sesi zihni kabul etmiyordu. O, uyurken bile uykuya dalmadan 繹nce akl覺nda olan tek kiiyi an覺yordu. Kurumu dudaklar覺ndan sadece “Kartal…” d繹k羹ld羹.

Elllerinin aras覺ndaki eli hissetmiyordu. Ama adam ad覺n覺 derin uykuda bile anan kad覺n覺n elini s覺ms覺k覺 tutmutu.

Ameliyata girmeden 繹nce g繹rd羹羹 adam覺n 癟覺kt覺覺ndan beri yan覺ba覺nda olduunu ancak ruhu hissediyordu.

Gergin y羹z hatlar覺yla tek kelime etmeden ve odaya hi癟 kimseyi sokmadan tek ba覺na kar覺s覺n覺n g繹zlerini a癟mas覺n覺 bekliyordu. Gri g繹zleri g繹rd羹羹nde ve kad覺n ona bir kez g羹l羹msediinde d羹nyaya gelen be 癟ocuunu ile eskisi gibi mutlu bir adam olacakt覺 ama imdi tek istedii kad覺n覺n ona gri g繹zlerini g繹stermesiydi.

Efruz geliiyle bir mucize getirmiti hayat覺na. Varl覺覺yla onun i癟in bo olan d羹nyay覺 t覺ka basa doldurmutu. Kartal mutluluun 繹tesinde bir hayat ya覺yordu art覺k. Efruz kendiyle birlikte pek 癟ok g羹zellikler de getirmiti hem kendine hem t羹m sevdiklerine. Fakat bug羹nk羹 mucize bambakayd覺. Sekiz bu癟uk ay boyunca i癟inde be tane canl覺y覺 ta覺m覺 ve hayal bile edilmeyecek kadar b羹y羹k, olaan羹st羹 mucizelerini hayatta tutmutu. Ta覺rken zorland覺覺 ama bir kez bile ikayet etmedii be g羹zel bebek…

癟 k覺z iki erkek…

Efruz’la ona gelen her ey bir mucizeden ibaretti. Efruz bal覺 ba覺na mucizeydi. Her eyiyle…

Elleri aras覺ndaki eli 繹perken g繹zlerini s覺k覺ca yumdu. Burnundan girip 癟覺kan s覺k覺nt覺l覺 nefesler ona ac覺 veriyordu. Uyand覺覺nda pek 癟ok ac覺s覺 olacak kad覺n覺n ar覺lar覺n覺 bedeninde hissediyordu sanki.

“A癟 g繹zlerini Efruz…”

A癟mad覺 Efruz. Kartal sab覺rla bekledi. Elini hi癟 b覺rakmadan 繹ylece kad覺n覺n kapal覺 g繹zlerine odakland覺. Dakikalar birbirini kovalad覺. Kartal her ge癟en saniye daha 癟ok gerildi. Uyuyan g羹zeline bakarken, akl覺 hep onu ilk g繹rd羹羹 an’a kay覺yordu. Mavi elbise i癟inde, upuzun k繹m羹r karas覺 sa癟lar覺n dans覺 ve o isli bak覺lar… Arabas覺n覺 par癟aland覺覺nda y羹z羹nde o anki hain g羹l羹ler.

Kumsalda ona sar覺l覺p, “Kal羶 Beladan beri tan覺yor gibiyim seni,” diyerek 繹p羹c羹kler vermesini.

襤svi癟re de evlenmeye karar vermeleri… Her bir an覺 ve her bir dokunuu akl覺na bir bir kaz覺yan adam ona bakt覺k癟a daha pek 癟ok an覺lar覺 akl覺ndan ge癟irip g羹l羹msedi. Solgun y羹z羹n g羹zelliini izledi. Hayat覺na Efruz girmemi olsa hep yar覺m bir adam olarak yaayaca覺na emindi. O tam bir kad覺nd覺 ve adam覺na deli gibi de a覺kt覺.

Elleri aras覺ndaki beyaz ve narin ele dikti g繹zlerini. Kad覺n覺n parmaklar覺n覺 kendi parmaklar覺yla okuyor ve akl覺na gelen an覺larla g羹l羹ms羹yordu.

Tiz ve cans覺z sesi iitti. “Anlat bende g羹leyim.”

Adam覺n g繹zleri h覺zla kad覺n覺n覺 bulduunda olduu yerde doruldu. Avu癟lar覺ndaki eli tekrar s覺kt覺. Gri g繹zler 癟ok yorgun bak覺yordu. Bitik ve halsiz. Ge癟ecekti ama… Efruz her zamanki haline geri d繹necekti ve Evlerinin her bir k繹esinden sesini sevdii adam duyuracakt覺.

“Seni sana nas覺l anlatabilirim…” Ayaa kalk覺p kad覺n覺n aln覺na dudaklar覺n覺 bast覺rd覺 ama hemen 癟ekmedi. Nefesini orada ald覺 ve verdi. Yeterli gelmiyordu, ama ayr覺ld覺. Yorgun grilere bakt覺. “Nas覺ls覺n?”

Bedeninde hissettii sanc覺lar覺 gizleyemezdi ki zaten y羹z羹nden okunuyordu. “Daha iyi olaca覺m nas覺lsa.” Damar yolunun a癟覺l覺p, serumun tak覺l覺 olduu elini kald覺r覺p karn覺na b覺rakt覺. Usul usul gezdirdi elini. Karn覺 hala bir bebek varm覺癟as覺na b羹y羹kt羹, ama art覺k botu. “Eksik hissediyorum. Bebeklerim…” Griler siyahlara d繹nd羹. Sorularla doluydu bak覺lar.

“As覺l imdi tamamland覺k. Be tane 癟ocuumuz oldu. Ve hepsi iyi durumda. Biraz k羹癟羹kler ama b羹y羹yecekler elbette.”

Adama bakan grilerde mutluluk yalar覺 birikti. “G繹rd羹n m羹 onlar覺?”

“Hay覺r. Doktor kontrol羹nden ge癟iyorlar. Birlikte g繹receiz. Daha bir saat 繹nce dodular. Onlar iyi olsun nas覺lsa bir 繹m羹r bizimle olacaklar.”

Karn覺ndaki dikilerden bedenine yay覺lan ac覺y覺 azaltmak istercesine elini karn覺nda gezdirirken y羹z羹 de ac覺s覺n覺 belli ediyordu, ama zorla olsa da g羹l羹msedi. Kocas覺 ona dorular覺 s繹yl羹yordu. Bebeklerinin hepsi iyiydi. Adam覺n zihininden ge癟enleri i癟iyordu ve kalbi d繹rt nala aka son surat yine ve yeniden kouyordu.

“Rahatla biraz. Ben iyiyim. Tek sorun bu g繹beim eski haline nas覺l gelecek imdi.”

Kartal k羹癟羹k bir kahkaha ile doldurdu oday覺. “Bir saat 繹nce doum yapt覺n Efruz. D羹羹nd羹羹n eye bak…”

“Dourdum ve hepsi iyi baka ne d羹羹neceim? Neyse art覺k zamanla… ne zaman g繹receiz peki? Deli gibi merak ediyorum.”

“Bei de kuv繹zde. Seni i癟eri alacaklar. Doktor bir s羹re burada kalaca覺m覺z覺 s繹yledi.”

“imdiden evimi 繹zledim.” Dudak b羹ken kad覺n buna da neyse 癟ekerek kendini p覺r覺l p覺r覺l kara g繹zleriyle izleyen adama d繹nd羹. “Kap覺da can 癟ekien ailemizi i癟eri al art覺k.”

Ba覺n覺 saa sola sallayan adam g羹l羹msedi. “Senden ne ka癟ar ki?”

G羹lmek isteyen kad覺n覺n ac覺lar覺 buna engel oldu. “G羹lemiyorum bile. Yorma beni.”

Eilip aln覺ndan 繹pen adam kad覺n覺na merhametle bak覺nd覺. “Sonra bol bol g羹leceiz.”

Tebess羹m etti kocas覺na. “羹phem yok.”

Kap覺y覺 a癟arak ailesini i癟eri davet etti Kartal. enay Han覺m en 繹nden girerek merak ve mutlulukla kaynaan gri g繹zleriyle bakt覺 k覺z覺na. “Anneciim, 癟ok ge癟mi olsun.”

“Teekk羹r ederim annem.”

Hatice Han覺m da gelip gelinin elini tuttu. “Ge癟mi olsun k覺z覺m. 襤yi misin?”

“襤yiyim anneciim, daha iyi olaca覺m.” Etraf覺na bak覺nd覺 Efruz. “Babam yok mu?”

“Babam bah癟eye 癟覺kt覺,” dedi Asude. “Nas覺ls覺n g羹zel anne?” Sava ve Asude bir s羹re bebek sahibi olmama karar覺 alm覺lard覺. Sava, sevdii kad覺na d羹nyay覺 kar覺 kar覺 gezdiriyordu.

“ocuklar覺m覺 g繹r羹nce daha iyi olaca覺m. ok merak ediyorum onlar覺.”

“Hakl覺 bir merak anneciim, biraz sab覺r. Ah, anneanne oldum, ben.” Kad覺n覺n g繹zlerinden kalpler 癟覺k覺yordu adeta. “Nas覺l mutluyum. Hem de be tane. Gelecek olanla bir y覺lda alt覺 kez anneanne olmak… Nas覺l bir sevap iledim…”

Kartal g羹l羹msedi ve kolunu kay覺nvalidesinin omzuna sard覺. “K覺zlar覺n覺 d羹nyaya getirdin anneciim. Daha nas覺l bir sevap ileyeceksin…”

“ok hakl覺s覺n olum. B羹y羹k bir sevap ilemiim, Allah bana sizi de oul diye g繹nderdi. Evlatlar覺m…” diyerek k覺z覺n覺n elini s覺k覺ca kavrad覺.

Odaya adeta dalan Tamer’in g繹zleri kocaman a癟覺lm覺t覺.

“Kap覺y覺 癟alsayd覺n!” diyerek 癟覺k覺t覺 arkada覺na Kartal.

Tamer, Kartal’a ve Efruz’a bakt覺. Akl覺 kar覺覺k gibi g繹r羹n羹yordu. Y羹z羹n羹n rengi de atm覺t覺 adam覺n.

“Erva!” dedi Efruz.

“Sanc覺land覺 birden. Biz kafeteryadayd覺k ne oldu anlad覺m. Muayene oluyor imdi.”

“Ne diyorsun evlad覺m sen?” diyen enay Han覺m h覺zla hareket ederek kap覺ya ilerledi. “Ah alt覺s覺 da bu g羹n羹 m羹 buldu? Daha iki haftas覺 yok muydu? Korktu tabii… tela yapt覺. Ah 癟ocuum…” Telal覺 konumalar覺 aras覺nda odadan 癟覺karak g繹zden kayboldu. Tamer de annesini telala takip etti.

Asude’nin kalar覺 havaland覺. “Efruz?”

Annesinin ard覺ndan bakan kad覺n Asude’ye d繹nd羹.

“Alt覺s覺 da bug羹n douyor. Sen beiz zaten, ayr覺 bir mucize, imdi Erva? Bunlar hakk覺nda bir kehanetin var m覺?”

G繹zlerini k覺rp覺t覺r覺p Asude’ye bir s羹re bakt覺. “Bilmiyorum.”

“Sen bilmiyorsan kime soraca覺z?”

“Kun!” dedi Efruz.


Tekerlekli sandalyeye zorla oturdu. Y羹r羹mekte zorluk 癟ekiyordu. K覺sa iki y羹r羹y羹 yapm覺 olmas覺 hi癟bir eyi deitirmemiti. G羹n kendini geceye b覺rakmakta acele etmemiti. Efruz kardeini g繹rememiti. Daha 癟ocuklar覺n覺 dahi g繹rmemiti. Kartal’a uygulad覺覺, iyilemesi i癟in sarf ettii g羹癟ler kendisine fayda etmiyordu. Denemiti Efruz.

“Hadi beni kardeime g繹t羹r?” dedi bir nefeste.

“Emrin olur Kartali癟em.” Kartal kad覺n覺 odadan 癟覺kart覺p hemen iki kap覺 繹teye s羹rd羹 sandalyeyi. Kap覺y覺 bir kez t覺klay覺p a癟t覺. Ba覺n覺 uzatarak i癟eri bakt覺覺nda Tamer ve Erva’y覺 el ele bulunca g羹l羹msedi. “Misafir kabul ediyor musunuz?”

“Seve seve Kanatl覺 Karizma Enitem,” dedi Erva. Ablas覺ndan daha 癟ok daha iyi durumdayd覺. Sezaryen doumdan ka癟amam覺t覺 ama, bir tane ile be tane aras覺nda olduk癟a fazla fark vard覺.

Tamer ayaa kalkt覺 g羹l羹mseyerek. “Her zaman…”

Kartal kar覺s覺n覺 odaya soktuunda iki kardete birbirine dolu g繹zlerle bakt覺. Dudaklar覺n覺 b羹zd羹 Efruz. “Neden benden rol 癟ald覺n sen? Bu g羹n羹n galibi ben olmal覺yd覺m?”

Y羹z羹nde kocaman g羹l羹mseme olan Erva h羹z羹nl羹 mutlulukla bakt覺 ablas覺na. “Ben de bir anlasam… benim daha iki haftam vard覺.”

Sandalye Erva’n覺n yan覺 ba覺na 癟ekildiinde k覺z kardelerin elleri birleti. Kartal ve Tamer de yata覺n baucuna ge癟ip dirseklerini dayad覺lar. Sevdikleri kad覺nlar覺 izlemek 癟ok keyifliydi.

“Nas覺ls覺n?” dedi Erva. “Ben gelecektim sen erken davrand覺n. Doktoru bekliyordum.”

“nemli deil, komuyuz unun uras覺nda. Sabah uyand覺覺mdan daha iyiyim. Sen?”

“Eminim ge癟ecek, ben de daha iyi olaca覺m.”

Kartal yan覺ndaki adam覺 omuzuyla d羹rtt羹. “Baba m覺 oldun imdi sen?”

Tamer karizmatik g羹l羹羹yle kar覺s覺na bakt覺. “Hem de k覺z babas覺. Bana diyene bak…” diyerek arkada覺na d繹nd羹. “Be kere baba olan adam!”

Erva ve Efruz adamlar覺na bakarak g羹l羹msediler. Efruz kardeine d繹nd羹. “Bebek iyi mi?”

“Doktor iyi olduunu s繹yledi.”

“G繹rd羹n m羹?”

“Evet. ok k羹癟羹k abla… hi癟bir eye benzemiyor.”

“Ben daha g繹remedim. Kuv繹zdeler. Yar覺n yanlar覺na alacaklar beni.”

“襤sim?” dedi Kartal, her zaman olduu gibi kar覺s覺n覺n oda覺n覺 ustal覺kla deitirdi.

“Evet. 襤sim ne olacak? Daha bulamam覺t覺n覺z,” dedi Efruz.

Erva ablas覺n覺n ellerini s覺kt覺. “Senin ad覺nla benim ad覺ma 癟ok yak覺n bir isim daha onu g繹r羹r g繹rmez akl覺ma birden geldi. Bana f覺s覺ldana bir ses gibiydi. K覺z覺m覺za Efra ad覺n覺 vereceiz.”

“Ho ve g羹zel,” dedi Kartal.

“Ben de 癟ok beendim Erva s繹yleyince,” dedi Tamer.

Sekiz ay boyunca ablas覺 kadar olmasa da g羹癟lerden nasibini alan Erva’n覺n t羹m g羹c羹 elinden al覺nm覺t覺. Bir barda覺 almak istediinde emeline ulaamam覺t覺. “Abla, g羹癟lerim beni terk etti. Gitti. 襤nan覺lmaz al覺m覺t覺m. z羹lmedim dersem yalan olacak.”

“Bunun olaca覺n覺 tahmin ediyorduk,” dedi Efruz. “Efra da kalm覺sa hi癟 a覺rmayaca覺z.”

“Ya senin 癟ocuklar覺n?” dedi Tamer. “Bu kadar 癟ok 癟ocuun ve bizim k覺z覺m覺z da dahil, bir anlam覺 olmal覺 m覺?”

“襤nan bilmiyorum Tamer. Kun’a bundan bahsettim ama bana tek s繹z etmedi. Tekrar soraca覺m.” Erva’ya d繹nd羹 tekrar. “Kendim de ie yaram覺yor ama sende ans覺m覺z覺 bir deneyelim.”

“Neyi?” dedi Erva.

“G繹stereceim.”

Tamer ve Kartal dikkatle bakarken Tamer ne yapaca覺n覺 anlamayan taraft覺.

“Tamamen iyi edemem. Dikkat 癟ekeriz. Bir gecede kapanan dikiler ba覺m覺za i a癟abilir. Sadece ar覺lar覺n覺 alaca覺m.”

Erva ablas覺na ak覺nl覺kla bakarken Tamer kalar覺n覺 癟att覺.

“Sessiz olun,” dedi Efruz. Hi癟 birinden ses 癟覺kmay覺nca iki elini birletirip g繹zlerini k覺sa bir an kapatt覺. Birka癟 saniye sonra g繹zlerini a癟t覺. Birleik olan ellerini a癟t覺覺nda elleri 羹zerinde yeil 覺覺k huzmesiyle Erva ve Tamer’in g繹zleri b羹y羹d羹.

襤ki elini birden yatan kardeinin karn覺na ve dikileri 羹zerinde gezdirdiinde 繹rt羹n羹n alt覺ndan belli olan yeil 覺覺kla Erva olduu yerde gevedi.

Kardeinin haline bak覺p hafif癟e g羹l羹msedi Efruz. Ellerini 癟ekti. “imdi nas覺ls覺n?”

Derin nefes alan Erva huzurla g羹l羹msedi. “Seni seviyorum…”

“Bende seni… hem de 癟ok…”


Kardeinin yan覺ndan gelir gelmez yata覺na girmi, akl覺nda 癟ocuklar覺yla sanc覺l覺 bir uykuya dalm覺t覺. Ar覺lar覺 onu adeta y覺prat覺yordu. Ruhuna kadar ac覺 i癟indeydi. Esra ve H羹seyin’in bir kez daha getirdii yatakla, Kartal da hemen yan覺nda gergin bir uykunun kuca覺ndayd覺. Efruz’un ac覺lar覺n覺 kendinde ya覺yordu adam.

Ufak bir 覺覺覺n ayd覺nlatt覺覺 odada s羹kut vard覺.

“Efruze…”

“Efruze…”

Uykulu g繹zlerini aralad覺 Efruz. Ad覺n覺 duyuyordu. Zorla da olsa a癟t覺. Oysa ne zor dalm覺t覺 o uykuya. G繹zlerini a癟ar a癟maz yan覺ndaki koltukta Kun’u g繹rd羹羹nde g羹l羹msedi. “Ho geldin.”

“Teekk羹r ederim Efruze. Ama sessiz ol. Kartal uyuyor.”

“Peki,” derken sesini k覺st覺 Efruz. “ocuklar覺m覺 g繹rmeye mi geldin?”

“ocuklar覺n覺 ve seni g繹rmeye geldim. Nas覺ls覺n?”

“ok ac覺 癟ekiyorum ama ge癟ecek.”

“Biliyorum. ok ac覺 i癟indesin. 襤zin verir misin?” dedi Kun, ayaa kalkarak.

Ne yapaca覺n覺 anlayan Efruz, “Elbette,” dedi.

Avucunu s覺kan ve a癟an adam覺n avucunda yeil bir 覺覺k huzmesi belirdi. Efruz’un karn覺nda gezdirdi Kun tek elini. O gezdirdik癟e Efruz yerinde gevedi. Ac覺lar覺 ondan 癟ekiliyormu gibi hissediyordu. Kun yerine oturdu. “imdi nas覺ls覺n?”

“ok daha iyiyim. B羹t羹n g羹n neredeydin?”

“Gelmem gereken zamanda gelmek zorundayd覺m.”

“Tamam, affettim.”

“Seninle 癟ocuklar覺n覺 g繹rmeye gideceiz Efruze.”

“Kalkamam. Kap覺dan 癟覺karsam dikkat 癟ekerim.”

“Kalkmayacaks覺n Efruze. Uykuya dal ve uyan. Ruhunu bekliyorum.”

Birka癟 saniye adama 繹ylece bakt覺覺nda bunu daha 繹nce neden d羹羹nemediine kendine k覺zd覺. Ama doru bir zaman覺 olmam覺t覺. Buna yordu. “Tamam. Bekle beni.”

G繹zlerini kapatan Efruz bir dakikay覺 amayan zaman diliminde yatt覺覺 yerden doruldu. Ayaa kalk覺p arkas覺n覺 d繹nd羹羹nde bedenini yatakta boylu boyunca yatarken g繹rd羹. G繹zleri kocas覺na kayd覺覺nda yan覺na vard覺. Ellini adam覺n siyah sa癟lar覺n覺n 羹zerinde gezdirdi tebess羹mle. Kun onu g羹l羹mseyerek izliyordu.

Ruhunda zerre kadar ac覺 hissetmeyen Efruz, kocas覺na son kez bakarak Kun’un kapal覺 kap覺dan s羹z羹l羹羹yle kendi de ard覺ndan ge癟ti. Gecenin bir yar覺s覺 pek kimse yoktu etrafta. I覺klar yan覺yordu ve dan覺man覺n ard覺nda bir hemire ve asistan vard覺. Onlara k覺sa bir bak覺 at覺p Kun’u takip etti. Kimse onlar覺 g繹rm羹yordu. G繹remezdi ve duyamazd覺.

Youn bak覺m servisinin 繹n羹nde durdular. Birbirilerinde kararl覺 bir ekilde bakarak kapal覺 beyaz kap覺dan i癟eri s羹z羹ld羹ler. Uzunca bir koridordan ilerlediler. Her birka癟 metre sonras覺 bir kap覺ya a癟覺l覺yordu. Ve her odada birka癟 bebek vard覺. Onlarla ilgilenen doktor ve hemireleri ge癟erken izledi Efruz. Kendi bebeklerinin nerede olduunu bilmiyordu ama ayaklar覺 onu g繹t羹r羹yordu. Daha 癟ok Kun’u takip eder gibiydi.

Kun bir odadan i癟eri girdiinde yine onu takip etti ve yan yana dizili be bebei g繹rd羹羹nde y羹reinden onlara uzanan merhamet ipleriyle birbirlerine baland覺lar. “Benim 癟ocuklar覺m…” dedi. “Kartal ile benim…”

“Hepsi senin.”

“Bu, inan覺lmaz!” En bastaki kuv繹ze ilerleyip elimi camdan i癟eri uzatt覺覺nda bebeine dokundu. G繹zlerini kapatarak elinin alt覺ndaki bebei hissettiinde g繹zlerini yumdu. “Olum.”

覺plak bebein 羹zerinde sadece bezi vard覺 ama o olunu hissediyordu. O kadar k羹癟羹k g繹r羹nd羹ler ki annenin g繹z羹ne Efruz onu bar覺na s覺k覺ca basmak istedi. “Ne kadar k羹癟羹kler…”

“Merak etme. Hepsi bir g羹n anne ve babas覺 gibi g羹癟l羹 birer insan olacak. Onlar覺 sen b羹y羹teceksin. ok iyi bakacak, iyi bir anne olacaks覺n.”

Efruz elini kuv繹zden 癟ekip dier bebee ilerledi. “Bundan 羹phen mi vard覺, Kun?”

“Hay覺r, Efruze.”

Efruz bir sonraki kuv繹zde k覺z覺n覺 buldu. “Minik k覺z覺m…” dedi esiz bir g羹l羹le. Be bebeine de dokundu. Onlar覺 parmak u癟lar覺yla sevdi. Bei de uyuyordu. Solunum sorunu yaamad覺klar覺n覺 fark etti. “ok sal覺kl覺 g繹r羹n羹yorlar, deil mi?” derken Kun’un yan覺na gelip durdu. Bebeklerine t覺pk覺 Kun gibi kar覺dan bakt覺.

“Olduk癟a sal覺kl覺lar.” Kun Efruz’a d繹nd羹. “Hepsi senin bir par癟an. Sen art覺k geni bir ailenin atas覺 oldun. Soyun hep devam edecek.”

Efruz adama kukulu ve soru dolu bak覺yordu. “Ne demek istiyorsun?”

Her zamanki s羹kuneti, huzurlu y羹z hatlar覺yla bebeklere bak覺p Efruz’a d繹nd羹. “Bak onlara.”

at覺k kalar覺yla bebeklere d繹nd羹 Efruz. G繹zleri h覺zla a癟覺ld覺. Bir bebein 羹zerinde 覺覺k vard覺. Beyaz, saf ve parlak. Az 繹nce olmayan 覺覺k neden imdi vard覺? Efruz adama d繹nd羹. “Onlar… hepsi mi?”

Adam ba覺n覺 sallad覺. “Hay覺r, bir 癟ocuun ve k覺z kardeinin k覺z覺. Ve ileride belki de t羹m 癟ocuklar覺n覺n 癟ocuklar覺 da. Siz, d羹nyaya yeni g羹zellikler getirdiniz. Ve 癟ok b羹y羹k bir sorumluluun alt覺na girdiniz. Tanr覺 bunu b繹yle istedi. Fakat d繹rd羹 sendeki g羹癟lere sahip deil. Sadece iki tanesi. 襤ki tanesi seninle ayn覺 g羹ce sahip.”

“Hangisi?”

“Sen doduunda bir 覺覺k yanm覺t覺. Bunu s繹ylemitim. imdi bug羹n iki 覺覺k birden yand覺. Hangisi olduunu bulabilirsin. I覺覺 sadece sen g繹receksin. Ve onlar sana birebir benzeyen olacak. 襤in 癟ok zor olacak. 襤dare etmen gereken iki bebek, bir zaman sonra iki gen癟 insan ve daha sonra iki yetikin insan olacak. Kardein… onun 癟ocuu ve senin 癟ocuunla gelecekte pek 癟ok iyilie imza atacaklar. Sen bizim i癟in hep k覺ymetli olacaks覺n Efruze. Ama bir g羹n senden/sizden olan senin kadar g羹癟l羹 olacak.”

Bitkinlikle g繹zlerini kapatan kad覺n nefesle geri a癟t覺. “Peki ya digerleri? Biri bana benziyorsa dierleri kime benziyor?”

“Yine sana tabii ki. Fakat onlara g羹癟 ve 繹zellik verilmedi. Zamanla g繹receksin.” Arkas覺n覺 d繹nen adam duvardan yan odaya ge癟tiinde bebeklerine g繹z at覺p adam覺 takip etti. Bebek servisine nas覺l ge癟tiklerini sorgulama zahmetine bile girmedi Efruz. Birka癟 bebein bulunduu odaya girer girmez g羹l羹msedi. “Yeenim. Efra…”

“Evet. Kardeinin k覺z覺. I覺覺 g繹r羹yorsun.”

I覺覺 g繹r羹yordu ama umrunda deildi. 襤ki bebein aras覺nda bulunan beie y羹r羹d羹. Elini uzat覺p Efra’ya dokundu. “Teyzem…” dedi akla. Kendi bebeklerinden 癟ok 癟ok daha b羹y羹k g繹r羹nd羹 g繹z羹ne. Tek ve beiz aras覺ndaki fark覺 fark etmesi uzun s羹remezdi elbette.

“襤ki 繹zel 癟ocuk geldi bug羹n d羹nyaya. Sen ikisinin de yan覺nda olacak, her zaman onlara doru yolu g繹stereceksin. Buna mecbursun!” Elini Efra’dan alarak Kun’a d繹nd羹.

“Mecbur? Bunu mecburiyet olarak g繹rm羹yorum. Onlar覺n hepsi benim bir par癟am. Bunu seve seve yapaca覺m.”

“Biz de 繹yle d羹羹nm羹t羹k. Parlak 覺覺覺 g繹rebiliyor musun?”

Efruz arkas覺na d繹nd羹. Yan odaya h覺zla ge癟ti ve bebeklerine de bakt覺. D繹rd羹nc羹 s覺radaki bebein 覺覺覺na bakt覺覺nda, i癟inde baka renklerde oynat覺覺n覺 fark etti.

“K覺z覺m?” dedi parma覺ylada iaret ederek.

Kun g羹l羹mseyerek ba覺n覺 aa覺 yukar覺 sallad覺. “K覺z覺n… O sende var olan t羹m g羹癟lere sahip olacak zaman覺 geldiinde. O g羹ne kadar sen onu dizginleyebileceksin. T覺pk覺 senin gibi bir g羹n ne hissediyorsa onu yapabilecek.”

Efruz adama d繹nerek kalar覺n覺 癟att覺. “Ne demek istiyorsun?”

“Herkes kendi kaderini yaayacak Efruze. Ama bu seni korkutmas覺n. Senin gibi bir anneye ve Kartal gibi bir babaya sahip olmas覺 onun en b羹y羹k ans覺.”

“Benim akl覺m覺 buland覺rmaktan ne kadar holan覺yorsun, Kun! L羹tfen kes unu! B覺rak ben 癟ocuklar覺m覺 b羹y羹teyim ve bu arada sessiz ol, l羹tfen. Ben yaad覺覺m s羹rece onlar i癟in yapmayaca覺m hi癟bir ey olamaz.”

Adam yine g羹l羹msedi. “Peki. Evet, bu y羹zden kazand覺n. Gidelim mi?”

Cans覺z bedenine uzanan kad覺n birka癟 saniye sonra g繹zlerini aralad覺. Yana d繹nerek kocas覺na bakt覺覺nda hi癟 k覺m覺ldamadan yatan adam覺n ne kadar yorgun olduunu fark etti. Tekrar Kun’a d繹nd羹. “Geldiin i癟in teekk羹r ederim, Kun. Beni hi癟 yaln覺z b覺rakma. Anla覺lan sana her zaman ihtiyac覺m olacak.”

“Bana ihtiyac覺n olduunda ne yapacag覺n覺 biliyorsun. Sana bir uyku kadar yak覺n覺m. Her zaman yan覺nday覺z.”

Adam覺n sil羹eti g繹z繹n羹nden silinirken Efruz yan d繹nerek kocas覺na 癟evirdi bedenini. Kara g繹zlerin mahmur 覺覺lt覺s覺na bak覺p g羹l羹msedi.

“Sormaya korkuyorum. Kiminle konuuyordun?”

“Hi癟 can覺m. Kun kolonya ve 癟eyrek getirmi de onlar覺 kabul ediyordum.”

Yatt覺覺 yerden bedeni sars覺lan adam ufac覺k bir sesle kahkaha att覺.

“G羹lme. ocuklar覺m覺z覺 g繹rmeye gittik. Efra’y覺 da g繹rd羹m. Hepsi 癟ok ama 癟ok k羹癟羹kler. Erva’n覺n dedii gibi hi癟bir eye benzemiyorlar.”

“Bir bu癟uk kilo bebein kimseye benzemesi normal kar覺c覺覺m. Biraz b羹y羹d羹klerinde bunu yine konuaca覺z.”

“Ya…” Efruz g羹l羹msedi. “Kun dedi ki, biri bana birebir benzeyecekmi.”

Kartal’覺n kalar覺 havalan覺rken yatt覺覺 yerde oturur pozisyona ge癟ti. “Baka ne dedi? Bana benzeyen yok muymu?”

“Senin i癟in bir ey demedi.”

“Bir daha 癟a覺rsana gelsin.”

Efruz kahkaha att覺. “Daha neler…”

“Kahkaha m覺 att覺n sen… dikilerin?”

“Erva’ya uygulad覺覺m teknikten bana denedi. Gayet iyiyim ama bu ac覺m yok deil tabii. Daha iyiyim sadece. Ve baka eyler de dedi.”

“Korkmal覺 m覺y覺m?”

“Belki… Efra ve bizim k覺z覺m覺z 繹zel g羹癟lerle t覺pk覺 ben gibi domular.”

Kartal ba覺n覺 d羹羹nerek saa sola sallad覺. “Bunu tahmin ediyorduk.”

Adam覺n merakl覺 bak覺lar覺ndaki sessizlikle devam etti Efruz. “Sadece i癟lerinden biri benim gibi imi. Dierlerinde tek 繹zellik bile yokmu. Kar覺覺k bir eyler s繹yledi. 襤癟inden en 癟ok bana benzeyenin g羹癟lerini alaca覺 bir g羹n olaca覺n覺 s繹yledi. Herkes kendi kaderini yaayacakm覺, 繹yle dedi.”

“Bu houma gitmedi.”

“Benimde 繹yle… ama bana ikimizin 癟ocuklar覺 olduu i癟in 癟ok ansl覺 olduunu da s繹yledi. Kun’un da kafas覺 kar覺覺k Kartal.” Kahkaha atan kad覺na bakarken g羹l羹msemeden edemedi. Yerinden kalk覺p kad覺n覺n baucuna kadar geldi. G羹l羹mseyen dudaklar覺ndan bal 癟alarak yan覺ndaki koltua oturdu. “ocuklar覺m覺 bilemiyorum ama ben sana sahibim ve ger癟ekten de 癟ok ansl覺y覺m. Bo verelim. Allah ne ederse g羹zel eder. Bize bizi bulduran, sevdiren ve bu g羹zel g羹nleri yaatan o deil mi? O! ocuklar覺m覺z da kendi yolunu bulacakt覺r elbette bir g羹n. Sonu癟ta biz hep yanlar覺nda olal覺m yeter…”

Kendi sa癟lar覺 羹zerindeki eli elinin i癟ine 癟ekerek dudaklar覺na g繹t羹r羹p 繹pt羹 Efruz. Sinesine sard覺覺 el ile g繹zlerini kapatt覺. “Sen m羹kemmel bir kocayd覺n ve imdi m羹kemmel bir baba olacaks覺n.”


D繹rt y覺l sonra…

癟 bu癟uk y覺l 繹nce, Kartal’覺n inaat覺n覺 yeni tamamlad覺覺 癟ok ama 癟ok geni olan evin i癟 dizayn覺n覺 Efruz tek ba覺na yapm覺t覺. 襤ki katl覺 olan evde asans繹r yoktu. st kattan aa覺 inen y羹ksek merdiven de yoktu. Ve ehir merkezinde be dakika mesafedeydi. Tabii bu ehrin g繹beinde olduu anlam覺na da gelmiyordu. T羹m beyler toplanarak kocaman bir arazi alm覺, herkes evini ayn覺 yere inaa etmiti. Evler aras覺ndaki mesafe bir ara癟 ge癟ecek kadard覺. Yedi evi 癟evreleyen y羹ksek duvarlar覺 koruyan birden fazla koruma ve g羹venlik mevcuttu. K羹癟羹k bir siteyi and覺ran yap覺lar覺n i癟inde 癟ok mutlu yedi aile ya覺yordu. Tamer ve Sava Alanya’daki tatil k繹y羹n羹n ba覺na bir m羹d羹r atay覺p Antalya s覺n覺rlar覺nda yeni bir tatil k繹y羹 sat覺n alm覺t覺.

Kad覺nlar… Kad覺nlar覺 Antalya’dan bir ad覺m uzaa gitmek istemeyince buna mecbur kalm覺lard覺. Hallerinden ikayet癟i deillerdi. Kad覺nlar覺 onlar覺 d羹nyan覺n en mutlu erkei haline getirirken, onlar bundan asla ikayet edemezdi.

Evin b羹y羹k havuzunun etraf覺 cam korumal覺klarla 癟evrelenmiti, 癟ocuklar emeklemeye balad覺klar覺nda. Zaten eski evlerinden ta覺nmalar覺 tam olarak beizlerin alt覺 ayl覺k oluuna denk gelmiti. Efruz evini 癟ok ama 癟ok seviyordu. Ta覺n覺rken 癟ok 羹z羹lm羹t羹 ama 癟ocuklar覺 i癟in bunun en iyisi olaca覺na inan覺yordu.

Evin bah癟esine kurulmu pek 癟ok oyun alan覺 vard覺. Ve pek tabii yedi evin tam ortas覺na kurulmu k羹癟羹k bir de 癟ocuk park覺. K羹癟羹k parka yapt覺rd覺覺 癟amur havuzunda o da 癟ocuklar覺yla ve yeenleriyle birlikte oynam覺t覺. Kartal’覺n da dedii gibi 癟ok ama 癟ok eleniyordu 癟amurla oynarken.

Sava ve Asude’nin iki ya覺nda Efnan adl覺 bir oullar覺 olmutu ve Asude u an k覺z覺na hamileydi. Sava Asude’yi tan覺d覺覺ndan bu g羹ne bulutlar覺n 羹zerinden inemiyordu.

D繹rt yalar覺na basan beizlerin kimi bah癟enin ortas覺nda kimi bir k繹e de kimi ise ortal覺kta dahi g繹r羹nm羹yordu. Neyse ki Efruz evi tasarlarken onlar i癟in zararl覺 olacak her eyi d羹羹nm羹t羹.

Tek d羹羹nmedii oullar覺n覺n bu denli yaramaz olaca覺yd覺. Bazen Efruz’u tam manas覺yla 癟ileden 癟覺kar覺yorlard覺. Oyuncaklar覺 羹st 羹ste dizerek y羹ksek olan aaca t覺rmanmalar覺… amur havuzunda k覺z kardei Kumru’yu batan aa覺 癟amura sokmalar覺 ve Kumru’nun y羹ksek sesli feryadlar覺… Kap覺s覺 a癟覺k olan arabaya girip anahtar覺n araca yak覺n olmas覺yla motoru 癟al覺t覺rmalar覺… Bu Efruz i癟in tam anlam覺yla kalp krizine denk bir korkuydu.

Ve bunlar覺n pek 癟ou Efruz evde yokken olabiliyordu.

Efruz evdeyken ne Rohan ne de Dahan parmaklar覺n覺n ucuyla bile yaramazl覺k yapam覺yordu. ocuklar h璽l璽 annelerinin, yapacaklar覺 eylerden nas覺l haberdar olduunu 癟繹zm羹 deildi.

Efruz, k覺z覺 Firuze ve yeeni Efra’n覺n g羹癟lerini elinde tutuyordu. Hen羹z ikisi de sahip olduu g羹癟lerin fark覺nda deildi. Ve Efruz biliyordu ki onlar覺 en 癟ok yetime 癟a覺na kadar zaptedebilecekti. O g羹ne 癟ok var olduunu d羹羹nerek kendini dizginliyordu.

Ve ona en 癟ok benzeyen k覺z覺 Firuze idi. Birebir annesinin kopyas覺yd覺 Firuze. Ve birebir kopyas覺 daha olan Efra idi. Erva ve Efruz birbirine ne kadar 癟ok benziyorsa Efra da annesi ve teyzesinin soyundan geldiini ortaya sermiti. Erva’n覺n ve Tamer’in g繹zleri kahverengiydi ama Efra anneannesi enay Han覺m ve Teyzesi Efruz gibi gri g繹zl羹 domutu. Bu da Efra ve Firuze’yi ikiz gibi g繹steriyordu.

Kumru, halas覺 Asude’nin k羹癟羹k bir minyat羹r羹, Ahunaz ise babas覺 ve annesinin kar覺m覺; siyah k覺v覺r k覺v覺r sa癟lar覺, beyaz teni ve kara g繹zleriyle anne ve babas覺n覺n ortak yap覺m覺 olduu a癟覺k癟a net ortayd覺.

Dahan evin en haar覺 olan覺yd覺, ama Rohan da Dahan da t羹m 繹zelliklerini dedeleri Ensar Bey, doal olarakta babalar覺 Kartal’dan alm覺t覺. 襤ki erkek 癟o癟uundan, Dahan’覺n g繹zleri babas覺 Kartal’覺n ki gibi kara, Rohan’覺n ki ise gri idi.

Esmer tenlerine, siyah sa癟lar覺na, gri ve kara g繹zlerine her bakt覺覺nda Kartal onlar i癟in can覺n覺 verebileceini hissediyor, bir zamanlar babas覺n覺n kendisi i癟in ne kadar 癟ok ura verdiini; ne 癟etin yollar at覺覺n覺 fark ettik癟e Efruz’a minnet, her an daha fazla minnet duyuyordu. Baba olduunda, kuca覺na 癟ocuklar覺n覺 her al覺覺nda babas覺na ettii zulm羹 bir g羹n kendi 癟ocuklar覺ndan g繹rmemek i癟in deli gibi durmadan dualar ediyordu.

Abisi Ayd覺n iki y覺l 繹nce Belgin ile evlenmi, bir k覺zlar覺 olmutu. Ama onun k覺z覺nda her hangi bir g羹癟 olumam覺t覺. Annesine benzeyen minicik, bir ya覺ndaki Neslihan, halalar覺n覺n g繹z bebekleriydi. ocuklar覺n覺n mutluluuyla ayaklar覺 yere basm覺yordu enay Han覺m’覺n. Her g羹n羹n羹 bir evlad覺nda ge癟iriyordu. ounlukla da Neslihan’a bak覺yordu sevgili babaannesi.

Olu ve gelini 癟al覺覺rken toruna bakan b羹y羹kanne modunu da 癟ok ama 癟ok sevmiti. Erva ve Efruz’un 癟ocuklar覺 Neslihan’a g繹re b羹y羹m羹t羹 art覺k. enay Han覺m 繹mr羹n羹n en bereketli zamanlar覺n覺 ya覺yordu. Hayat覺n覺 癟ocuklar覺na ve torunlar覺na adam覺t覺 art覺k. Ya覺n覺 g繹stermeyen g羹zellii, merhameti ve sevgisi 癟ocuklar覺na ve torunlar覺na mirast覺.

襤癟 癟ektiinde okuduu c羹mlenin vermi olduu romantizm dalgas覺 aniden da覺ld覺. Hamakta uzanm覺, g羹n羹n yorgunluunu atmaya 癟al覺覺rken kitap okumak ahane bir fikirdi. Ama gelin g繹r羹n ki evde be tane 癟ocuk vard覺.

“Dahan! Hemen oradan inmeni istiyorum.”

Dahan dolgun dudaklar覺n覺 sark覺tt覺. Annesini 癟ok uza覺nda olmas覺na ramen onu nas覺l g繹rebiliyordu ki, 羹stelik annesi hamakta ters y繹ne bak覺p onu g繹remiyorken… Oysa Dahan’覺n tek istedii aaca dayad覺覺 k羹癟羹k plastik merdivenle aaca 癟覺kacakt覺. Ne vard覺 bunda?

“Peki, anneciyim.” ocuk gerisin geri iki basama覺 inerek annesinin yan覺na y羹r羹d羹. Kitab覺 kapatan Efruz yatt覺覺 yerden k覺m覺ldamad覺. “Ne iin var olum orada? Sen neden hep aa癟 tepelerine 癟覺kmak istiyorsun?”

K羹癟羹k 癟ocuk omuz silkti. “Seviyoyum. Yukaydan daha g羹zey g繹r羹n羹yoy aay覺s覺.”

Efruz g繹z devirirken Rohan dier yan覺nda belirdi. “Anneyelin bayy覺s覺.” Efruz kitab覺 y羹z羹ne kapat覺p k覺k覺rdad覺. Kartal’覺n ona seslenme bi癟imi 癟ocuklara da ge癟miti sonunda. Kitab覺 indirdi ve Rohan’a d繹nd羹.

“S繹yle evlatlar覺n beinden bir ball覺s覺, bir ey mi istiyorsun?”

Rohan gri g繹zlerini k覺rp覺t覺rd覺. “Be ta oynayay覺m m覺? S覺k覺yd覺m ben.”

Kitaba i癟li i癟li bakt覺 Efruz. Oysa tam da ilan覺 ak ediyordu gen癟 adam sevdii kad覺na. Yar覺da kalm覺t覺. Ve iki yan覺nda birden onu izleyen oullar覺 vard覺. As覺l ak覺n onlar olduuna karar veren Efruz hamaktan doruldu.

“Seni yenersem alamak yok, Rohan.”

“Elleyim k羹癟羹k ondan yeniyoysun beni. Ben bi b羹y羹yeyim heyp yenicem seni.”

Gri g繹zleri 癟ipil 癟ipil eden oluna bak覺p kahkaha att覺. “Ak olsun Rohan, anne yenilir mi?”

Rohan annesine bakarken g繹zlerini birka癟 kez k覺rpt覺. “Yeyilmez mi?”

Merhametle dolup taan y羹rei oluna sevecenlikle bakt覺. Rohan’覺n babas覺n覺 and覺ran siyah sa癟lar覺n覺 okad覺. “Belki bir g羹n yenersin. Babandan ders almal覺s覺n. Ben ondan 繹grendim. Ama imdi onu yeniyorum.”

Rohan 癟enesini havaya dikti. 襤aret parma覺n覺 da kald覺rd覺. “Bu konuyu babamla ciddiy ciddiy konuacay覺m.”

Efruz y羹ksek sesli bir kahkaha daha yayd覺 bah癟eye. “ok ciddiy bi’ oyum vay. Ne yapaca覺m ben sizinle…”

“襤ki oyun vay anne!” Dahan’覺n tek ka覺 havada haline bakt覺覺nda Kartal’覺 g繹r羹yordu Efruz. Kocas覺n覺n, Hatice annesi ve Ensar babas覺n覺n anlatt覺覺na g繹re Dahan babas覺n覺n huyu suyu bir kopyas覺yd覺.

Ayaa kalkan Efruz Dahan’覺n tombul yana覺na dudaklar覺n覺 bast覺r覺p sesli bir 繹p羹c羹k 癟ald覺. “Allah’覺m ne kadar ansl覺y覺m. 襤ki tane 癟ok ama 癟ok yak覺覺kl覺 olum var. 襤kisi de 癟ok ciddiy 羹stelik… baban覺za m覺 癟ektiniz siz hainler? Ben ta覺d覺m sizi sekiz bu癟uk ay. Ben dourdum sizi.”

襤ki 癟ift g繹z ona ak覺n ak覺n bakarken kahkaha att覺. Dizlerini yere bast覺r覺p oullar覺n覺 kendine 癟ekip g繹s羹ne bast覺rd覺. K羹癟羹k kollar annelerinin boynuna doland覺.

“Anneyi g覺d覺kyama,” diye ba覺rd覺 Dahan.

“Hadiyy,” diye ba覺rd覺 Rohan.

Oullar覺n覺n onu iteklemesiyle ard覺na devrilen Efruz’un kahkahalar覺 g覺d覺klanmas覺ndan deildi. ocuklar覺n neesi ona yaam enerjisi veriyordu ve keyiften, sadece mutluluktan kahkaha at覺yordu.

Evin kap覺s覺ndan birbirlerini itekleyerek 癟覺kan Ahunaz, Kumru ve Firuze’in ise dertleri bambakayd覺. Ayn覺s覺ndan 羹癟 tane bulunan fakat tek fark覺 rengi olan ti繹rt羹 bir t羹rl羹 paylam覺yor olular覺ndand覺.

Ahunaz bir yandan 癟ekiyordu. “O benim!”

Kumru halas覺ndan ald覺覺 koyu kahve g繹zlerini b羹y羹tt羹. “Benim, o benim,” derken de h璽l璽  癟ekiyordu ti繹rt羹.

Gri g繹zleri k覺s覺lan Firuze avaz覺 癟覺kt覺覺 kadar ba覺rd覺. 襤癟lerinde en tehlikeli oland覺 Firuze. 襤nat癟覺, dik bal覺, tuttuunu koparan ve asla ikna olmaz yap覺s覺yla tek sevilmeyen 繹zellii fazla kibirli duruuydu. “Anneee….”

Ahunaz’覺n g繹zleri bah癟enin kenar覺nda oynaan annesi ve kardelerini g繹rd羹羹nde ti繹rt羹 b覺rakt覺. “Annemiziy alm覺lay.”

Kumru da kardeinin bakt覺覺 y繹ne d繹nerken dikkati da覺lm覺, elindeki ti繹rt羹 Firuze’ye kapt覺rm覺t覺. “Hem de bizsiyz.”

Ahunaz ve Kumru paylaamad覺klar覺 ti繹rtten vazge癟ip annelerine doru kotu. Firuze ti繹rte bakt覺. Giden kardelerine bakt覺. Ne y璽rdan ne serden hesab覺yla ti繹rt羹 koynuna soktu. “Benim o benim.” S繹ylendikten sonra koarak d繹rt kardeinin yerde g覺d覺klad覺覺 annelerinin 羹zerine z覺plad覺. “Benim annem o bi’ keye.”

Kahkahalar覺 aras覺ndan 癟ocuklar覺na laf yetitiriyordu Efruz. “Hepinizin anas覺 benim 癟ocuklar覺m, tamam art覺k durun!”

“En 癟ok benim,” dedi Rohan.

“Hay覺y, benim,” dedi Dahan.

“Yayn覺zca benim,” dedi Kumru.

“Benim ite benim,” dedi Firuze.

“Anne benim,” dedi Ahunaz.

“Kar覺m覺 rahat b覺rak覺n k羹癟羹k Sipahiler!”

Babalar覺n覺n g羹r ve kal覺n sesini iiten cocuklar durdu ve bei birden ba覺n覺 kald覺r覺p adama bakt覺. Kartal kollar覺n覺 a癟t覺 癟ocuklar覺na.

“Baba kimin?”

ocuklar覺n hepsi teker teker 羹zerinden h覺zla kalk覺p babalar覺na doru kounca Efruz derin nefes alarak doruldu. Da覺lan ve karmakar覺覺k olan sa癟lar覺n覺 eliyle toparlad覺. Ayn覺 sonu癟 Kartal’覺n da ba覺na gelirken onlar覺 i癟inden hi癟 癟覺kmak istemedii mutlulukla izledi. Birka癟 saniye sonra yalandan y羹z羹n羹 buruturdu.

“Nank繹rler. Hemen sat覺ld覺m. Bi keye o adam benim.”

Efruz’un s繹zleri ak覺n覺 pekitirirken g羹n i癟inde yaad覺覺 t羹m i stresini o saniye 羹zerinden atan Kartal kahkaha att覺. “Anneniz doru s繹yl羹yor 癟ocuklar. Siz yokken o vard覺.”

Babalar覺na 繹p羹c羹kler b覺rakan k羹癟羹k 癟ocuklar da yorgun d羹羹nce hepsi birlikte 癟imenlere uzand覺. Kartal ba覺n覺 kald覺rd覺覺 yerden Efruz’a bakt覺. Kendilerini g羹l羹mseyerek izleyen kad覺na g繹z k覺rpt覺. Eliyle kalbine vurdu.

“Oradan bakma sevdiim, sol yan覺m hep senin. Gel.”

G羹l羹mseyen gri g繹zleri k覺s覺ld覺. Yerinden kalk覺p iki ad覺mda kocas覺 ve 癟ocuklar覺n覺n yan覺na ulat覺. “ok c繹mertsiniz Kartal Bey. Teekk羹r ederim.” Ba覺n覺 Kartal’覺n kalbi 羹zerine b覺rakt覺覺nda sa癟lar覺 adam覺n g繹s羹ne serilmiti. Kartal yerde k覺p覺r k覺p覺r eden 癟ocuklar覺na bakt覺. Birbirilerini inatla d羹rten be tane k羹癟羹k canavar…

“Dedeniz ve babaanneniz geldi.”

Be kafada ayn覺 anda durup ona d繹nd羹. Birbirlerini rahats覺z etmekten vazge癟ip etraflar覺na d繹nd羹ler ama ortada kimse g繹r羹nm羹yordu.

“Neyde?” dedi Rohan.

“Halan覺z kapt覺 sizden 繹nce. Koun halaya.”

Efruz yatt覺覺 yerden kahkaha atarken ba覺n覺 癟evirip koan 癟ocuklar覺 izledi.

“Dedeeeeyy…”

“Babaanneyy…”

Evin k羹癟羹k demir kap覺s覺n覺 a癟arak g繹zden kaybolan 癟ocuklarla derin bir nefes b覺rakt覺 kar覺 koca. “Her ge癟en g羹n daha hareketli oluyorlar,” dedi Efruz.”

Kartal g繹s羹ne serilen k繹m羹r karas覺 k覺v覺r k覺v覺r sa癟lara elini dald覺rd覺. Avu癟lar覺 aras覺ndaki bukleler h璽l璽 ilk g羹nk羹 hazz覺 veriyordu ona. “ocuk… yorulmak bilmez.”

“Maalesef…” diyerek g羹l羹mserken bedeni hareket ediyordu kad覺n覺n. D繹nerek kollar覺n覺 kocas覺n覺n g繹s羹ne bast覺r覺p adam覺n karizmatik y羹z羹n羹 izledi. 襤癟i ilk g羹nk羹nden bile cokulu bir akla kayn覺yordu. Eilip sevdii dudaklara dokundu. Tek bir dokunuun 羹zerinde etkisi hi癟 eksilmeyen adam elini kad覺n覺n sa癟lar覺na dolay覺p kendine daha yak覺n mesafede durdurdu. “Annemler buradayken ka癟sak m覺 Efruz?”

“Olur. Nereye?” Efruz’un g繹zleri 覺覺l 覺覺l parlad覺 aniden. “ok uzak olmas覺n, 繹zlerim. K覺sa yol mesafesinde bir yere gidelim.”

“Gidelim. Ba baa… Da evine… Mangal yapar覺m sana.”

Efruz’un g羹l羹羹 hanince ekil ald覺覺nda, 羹stten bakt覺覺 adam覺 tekrar 繹pt羹. G繹zleri derin hislerle kapan覺p a癟覺lan adam覺n nefesi bile istekle 癟覺k覺yordu dudaklar覺ndan. Kara g繹zleri bakmaktan b覺kmayaca覺 grileri i癟mek ister gibiydi. “Sana doyam覺yorum.”

Kad覺n覺n sa癟lar覺na uygulad覺覺 narin 癟ekile hi癟te masum olmayan sert birka癟 繹p羹c羹k kopard覺 kad覺n覺n dudaklar覺ndan. Adam覺n dudaklar覺na g羹l羹msemesi yay覺ld覺. “Biri gelecek imdi rezil olaca覺z.”

Kartal’覺 da g羹ld羹rm羹t羹. “Onlar覺n 繹nce sesi geliyor.”

K羹癟羹c羹k g羹l羹羹yle geriye 癟ekildi Efruz. Bir eli adam覺n siyah sa癟lar覺na uzand覺. akaklar覺na bir bir inen aklarda doland覺. Y覺llar Efruz’dan bir ey alam覺yordu ama Kartal’dan al覺rken adam覺n 癟ekiciliine ihtiam kat覺yordu. Ve Efruz bunu deliler gibi k覺skan覺yordu.

Bak覺lar覺 g繹ky羹z羹ne d繹nen Kartal derin ve huzurlu soluunu sald覺. Sa癟lar覺n覺n aras覺nda gezinen elin bile apayr覺 bir huzuru vard覺 g繹nl羹nde. Efruz her eyiyle hayat覺na s覺fats覺z mutluluklar ina etmiti. Hissettii hi癟bir eye bir ad takam覺yordu. Ona g繹re t羹m kelimler kifayetsizdi.

“Ne d羹羹n羹yorsun?”

G繹ky羹z羹nden ald覺覺 kara g繹zleriyle kad覺n覺na d繹nd羹. “Her zaman seni…”

“Yan覺nday覺m ama…”

Bir nefesle g繹s羹n羹 iirip boaltt覺 Kartal. Parmaklar覺 kad覺n覺n sa癟lar覺n覺 okuyor, g繹zleri grilere hi癟 bitmeyecek ak覺yla bak覺yordu. Bedenini kald覺r覺p yan d繹nd羹羹nde Efruz kocas覺n覺n bedeni alt覺na hapsolmutu. Elleri de bo durmay覺p usul usul kocas覺n覺n sa癟lar覺nda ve y羹z羹nde dola覺yordu.

“Nerede olursan ol hep seni d羹羹n羹yorum. Hayat覺ma katt覺klar覺n覺… katacaklar覺n覺… ak覺n覺… esiz g羹venini… merhamet dolu kalbini… i癟inde sen ve 癟ocuklar覺m覺z olan d羹nyay覺…”

“Ah…” dedi Efruz, g羹l羹mseyerek. “Ben hi癟 konumayay覺m o halde. Sen kendinden bi:habersin.”

Kartal g繹zleri k覺s覺k, az sonra tutkuyla 繹pecei dudaklara uzan覺rken ba覺n覺 saa sola sallad覺. Y羹z羹nde o 癟etin ve sert 癟izgiler yol almaya balam覺t覺.

“O kurun g繹zlerin g繹n羹l evimi vurduundan beri ben, benden bi:haberim.” Kad覺na sert癟e sokulduunda Efruz kalbinin Kartal’覺n g繹s羹nde att覺覺na yemin edebilirdi. Patlama noktas覺na gelen kalbi adamda can bulur gibiydi. Ayn覺 sertlikle geri 癟ekilen adam az sonra daha tutkulu 繹peceine yemin edercesine bakt覺 grilere.

“D羹nyan覺n t羹m yazarlar覺, airleri bir araya gelse sana olan sevgimi anlatamaz. O kurun g繹zlerin …” dedi kad覺n覺n dudaklar覺na bak覺p cierlerine Efruz doldurdu. “Nar-覺 ak. Bu oyunu sen balatt覺n! Akla ge癟ecek bir 繹m羹rde kalbimin tek mahkumusun!!!”

Gri g繹zleri sevgiyle araland覺 Efruz’un. 襤ki elini birden adam覺n y羹z羹ne yerletirdi. “G繹zlerinin karas覺 kadar zifiri mi zindan?”

Kartal, kar覺s覺n覺n dudaklar覺na sert癟e sokulduunda her ikisi i癟inde tek bir ger癟ek vard覺; o da d羹nyadan soyutlanm覺l覺k…

“Anne…” diyen be tane sesi iittikleri anda Kartal g羹l羹mseyerek kad覺n覺n dudaklar覺n覺 b覺rakm覺t覺. Aln覺n覺 Efruz’un aln覺na dayad覺覺nda alt覺ndaki kad覺n覺n kahkahas覺yla g羹l羹msedi.

“Hadi yap unu, hi癟 kesecek yerde deilim.”

“ok pis al覺t覺n ama sen.”

“Al覺t覺ran 癟ok seksi. Dayanam覺yorsam.”

“Ah, kad覺nl覺k gururum okand覺.”

“Hadi kad覺n覺m, hadi,” dedi Kartal alt覺ndaki kad覺na a覺rl覺覺n覺 vererek.

Nefes alan Efruz, 癟ocuklar覺n yaklaan sesleriyle, “p!” dedi.

“Ald覺覺m en g羹zel emir.”

Kad覺n覺n dudaklar覺na tekrar sert癟e sokuldu. Efruz, kocas覺n覺 ve kendini g繹r羹nmez yaparak kald覺klar覺 yerden devam ettiler. Etrafta deli gibi koturan 癟ocuklar覺, Efruz gibi g羹癟lere sahip 繹zel bir anne ve deli gibi ona a覺k bir baban覺n 癟ocuklar覺 olduklar覺 i癟in 癟ok ansl覺 olduklar覺n覺 bir g羹n daha iyi kavrayacaklard覺.

Kad覺n覺n dudaklar覺ndan koparak kula覺na yaklat覺 Kartal, Efruz’un akla titrediine ahitlik ederek.

“Ah, benim g羹zel kad覺n覺m… Hi癟 s繹nmeyecek atein, tek alevisin! Ve ben o alevde seve seve yan覺yorum, 繹lene kadar da yanmaya g繹n羹ll羹y羹m.”

Son…

Recommended Articles

14 Comments

 1. Selammmmm oh be 羹k羹r kavuturana. Hay覺rl覺 uurlu olsun. #癟oksevdik

  1. Selam bebeim. Ho geldin.

   1. Hepimize hay覺rl覺 olsun.. 癟ok g羹zel bir site olmu.. ellerinize ve emeinize sal覺k. 尿

   2. Aleyk羹m selam hay覺rl覺 olsun can覺m umar覺m 癟ok g羹zel hikayelere imza atars覺n覺z

 2. Siteye gel oh mis gibim oldu beklerken uyuyakaldim ya hay覺rl覺 olsun 癟ok sevindim

 3. Sonunda kavutuk

 4. 羹k羹r can覺m hay覺rl覺 uurlu var kal覺c覺 olsun inallah

 5. 羹k羹r kavuturana 弘弘弘

 6. Gsa serisini okuyam覺yorum neden

  1. Googldan girip bak覺n bir de

 7. Bir kitab覺n daha sonuna geldik. Eline, emeine, kalemine sal覺k. Heyecanla ve b羹y羹k bir zevkle okudum. Ha bu arada kitab覺 internet Explorer de rahat rahat okudum. Google chrome de zor okunuyor.
  Hepinize iyi okumalar

 8. Kitab覺n 癟ok guzel di emeine saglik

 9. H羹lya Alar癟in Yaman

  Yine harikayd覺 歹歹

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!