Showing: 1 - 10 of 28 RESULTS

Final

Kader dediğimiz aslında bizim için çizilmiş ama seçenekleri de önümüze seren uzun bir serüvenden ibaretti. İnsan doğru bildiği şeylerin yanlışıyla karşılaşır, yanlış bildikleriyle doğruları çakışırdı. …

error: Content is protected !!